De toekomst van werk

Meld u vandaag aan voor dit evenement

We ervaren momenteel een fundamentele transformatie in de de manier waarop we werken. Automatisering en 'learning machines' nemen menselijke taken en banen over. Dit bekent dat organisaties andere vaardigheden van hun medewerkers verwachten. Deze ingrijpende veranderingen brengen grote organisatorische, talent en HR uitdagingen met zich mee en vragen om een inspirerende 'employee value proposition' (wat heeft u uw medewerkers te bieden?). Tegelijkertijd worstelen business leaders op ongekende schaal met risico’s, ontwrichting en politieke en maatschappelijke onrust.

De toekomst van werk is NU al begonnen! De veranderingen nemen nu al toe in een steeds sneller tempo. Neem nu actie! Laat je informeren en inspireren over de uitdagingen die ons te wachten staan, zodat we nu kunnen beginnen met het vormgeven van de toekomst van werk.

Datum 17 Juni 2019
Tijd 12.00 uur  – 17.00 uur
Locatie Experience Center, Amsterdam

Wij nodigen u van harte uit voor het event 'de toekomst van werk' op 17 juni 2019 in ons splinternieuwe Experience Center in Amsterdam.

Contact

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 69 89

Volg ons