Building Trust in Taxation Seminar

Working together to develop sustainable tax

Tilburg University en PwC organiseren samen het Building Trust in Taxation Seminar op woensdag 20 februari 2019 op Universiteit van Tilburg.

Tijdens dit seminar nemen wij u mee in wat het bouwen van vertrouwen in fiscaliteit betekent. Sprekers vanuit verschillende disciplines - academici, de belastingdienst, belastingadviseurs en bedrijven – geven hun visie op het vergroten van vertrouwen in fiscaliteit en het toekomstige fiscale landschap.

Deze middag is interessant voor iedereen die op beleidsmatig niveau te maken heeft met fiscaliteit, zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid.

Aanmelden voor het seminar

Programma – woensdag 20 februari 2019

12.00 Inloop en lunch
12.45 Opening – Marc Diepstraten (PwC)
13.00 Algemene beschouwing vertrouwensrelatie overheid en burger – Steven van de Walle (KU Leuven)
13.30 Reflectie op ontwikkelingen fiscaliteit – Hans Gribnau (Tilburg University)
14.00 Presentatie concept GRI Tax Standaard – Bastian Buck (GRI)
14.30 Data en technologie – Jurriaan Weerman en Dave Reubzaet (PwC)
15.00 Pauze
15.30 Reflectie op de toekomstige rol van de belastingdienst – Tiny Beks (Directeur Vaktechniek Belastingdienst)
16.00 Joost van Zadelhoff (Rabobank)
16.30 Afsluiting en conclusies
17.00 Borrel

PE-punten

Na afloop krijgt u een bewijs van deelname ten behoeve van de aanvraag van PE-punten.

Locatie

Academia Gebouw
Zaal AZ201
Prof. Cobbenhagenlaan 205
Tilburg

Contact 

Voor vragen met betrekking tot dit seminar kunt u contact opnemen met Charine Diesbergen-Schenk.

Contact

Evita van der Aar-Melger

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 70 59

Volg ons