De impact van Brexit op opkomende markten: risico’s versus mogelijkheden

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Het besluit van de Britten om de EU te verlaten zal op macro-economische gebied nauwelijks directe impact hebben op opkomende markten. Het Verenigd Koninkrijk is echter wel een belangrijke handelspartner, een bron van investeringen en aanbieder van financiering voor veel opkomende markten.

De verwachte afname van de economische groei in de EU-landen na de Brexit kan wel een indirect effect op opkomende markten hebben.

Structurele hervormingen

De Brexit creëert ook kansen voor opkomende markten. Zij kunnen de uittreding van de Britten aangrijpen voor structurele hervormingen, die hun concurrentievermogen kunnen versterken. Dit vraagt wel om durf bij de regeringen van de landen, een fiscale discipline en het vermogen om de volatiliteit van de financiële markten te beheersen.

Nieuwe status quo

In dit kader zullen bedrijven hun strategieën moeten aan te passen aan de nieuwe status quo die na de Brexit ontstaat. Daarbij kan het beginpunt een blik op hun financiële risico’s zijn. Bedrijven in opkomende markten die worden blootgesteld aan een hoger marktrisico, moeten instrumenten voor risicomanagement inzetten en zich beschermen tegen aan de Brexit gerelateerde risico's.

Diversificatie van de handel

Handelsondernemingen doen er goed aan te kijken of ze hun handel kunnen diversifiëren, zowel als het gaat om  producten als om eindmarkten.

Financieringsstructuur

Bedrijven die afhankelijk zijn van externe leningen, moeten overwegen hun financieringsstructuur aan te passen, zodat ze de gevolgen van de Brexit minimaliseren.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief economist PwC
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Volg ons