De impact van Brexit op het vrije dataverkeer

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Hoewel nog onduidelijk is wat de precieze impact van de Brexit op het vrije dataverkeer is, doen bedrijven er goed aan zich voor te bereiden op de nieuwe EU-regels voor databescherming.

De nieuwe Europese General Data Protection Regulation (GDPR) treedt op 25 mei 2018 in werking. Op dat moment zal de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU nog niet officieel zijn. Tot dat wel het geval is, zal het Verenigd Koninkrijk moeten voldoen aan de GDPR.

Zowel Britse als Europese bedrijven doen er daarom goed aan zich voor te bereiden op de bepalingen van de nieuwe regelgeving. Als om een of andere reden de GDPR pas na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk in werking treedt, zullen bedrijven alternatieve maatregelen moeten nemen om de overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk mogelijk te maken.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief Economist, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Yvette van Gemerden
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 54 42
E-mailadres

Volg ons