De impact van Brexit op de (wereld)handel

De uitkomst van het Britse EU-referendum en de komende onderhandelingen zijn al van invloed op de handelsstromen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Van de West-Europese landen exporteren België, Nederland en Duitsland aanzienlijk meer naar het Verenigd Koninkrijk dan ze importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk. Afhankelijk van de prijselasticiteit van de uitgevoerde producten kunnen deze landen te maken krijgen met minder gunstige afspraken met het Verenigd Koninkrijk.

Als de Britten daadwerkelijk uit de EU zijn gestapt, kunnen de nieuwe afspraken zorgen voor stijgende kosten voor beide partijen.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief Economist, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Volg ons