De impact van Brexit op de real-estatesector

Een mogelijke verplaatsing van bedrijfsactiviteiten uit het Verenigd Koninkrijk naar andere landen kan van invloed zijn op de vraag en het aanbod van onroerend goed, met prijsverlagingen als gevolg.

Op korte termijn heeft het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU geen significante impact op de real-estatesector. Een belangrijke reden is het langetermijnkarakter van investeringen in onroerend goed en aanverwante overeenkomsten.

De voorlopige onzekerheid kan wel gevolgen hebben voor de opbrengst en de financiële verslaglegging. Mogelijke juridische en fiscale gevolgen zijn afhankelijk van toekomstige overeenkomsten tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, maar kunnen tot op zekere hoogte worden ingeschat door de huidige structuren en toekomstscenario’s te analyseren.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief Economist, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Jeroen Elink Schuurman
Partner
Tel: +31 (0)88 792 64 28
E-mailadres

Volg ons