De impact van Brexit op de farmaceutische en lifesciencesindustrie

Op de farmaceutische en life-sciencesindustrie is meer van de EU-wetgeving afgeleide regelgeving van toepassing dan op de meeste andere industrieën. De gevolgen van de Brexit voor de farmaceutische industrie en lifesciences zijn daardoor groot.

Waarmee moeten farmaceutische en lifesciencesbedrijven rekening houden?
 • Onzekerheid ten aanzien van de financiering van onderzoek en ontwikkeling (R&D).
 • Klinische studies wellicht duurder.
 • Tragere vergunningsprocedures voor nieuwe geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
Wat kunnen farmaceutische en lifesciencesbedrijven doen om aan de nieuwe situatie het hoofd te bieden?
 • Voorbereiden op onzekerheid: houd rekening met elk van de vier meest waarschijnlijke scenario’s voor wat betreft regelgeving, arbeid, investeringen en belastingen. Bepaal welke risicobeperkende strategieën gevolgd moeten worden en stel uzelf vervolgens de vraag: zijn wij voorbereid?
 • Stel vast wat elk van de mogelijke scenario’s voor gevolg kan hebben voor de bedrijfsactiviteiten.
 • Pas bekende risicobeheersingsinstrumenten toe; staar u echter niet alleen blind op de risico’s, maar houd ook oog voor nieuwe kansen.
 • Ga na welke belangrijke werknemers hun recht op verblijf in het Verenigd Koninkrijk kunnen verliezen en welke Britse staatsburgers wellicht moeten verhuizen van de EU naar het Verenigd Koninkrijk.
 • Ga het gesprek aan met uw personeel om te laten zien dat ze hooggewaardeerd zijn. Overweeg om begeleiding aan te bieden bij het krijgen van permanent Brits ingezetenschap en bij het aanvragen van permanent ingezetenschap voor Britse medewerkers in andere EU-lidstaten waarin u actief bent.
 • Bereid u voor op vragen van uw investeerders – wat zijn de mogelijke gevolgen voor bestaande financiering; hebt u toegang tot alternatieve financiering?
 • Houd uw strategieën richting regelgevers en met betrekking tot klinische studies tegen het licht en stel vast of en hoe deze werken bij verschillende Brexit-scenario’s en tijdsperiodes.
 • Identificeer welke van uw producten - zowel bestaande als nieuwe - rechtstreeks worden getroffen, vooral die waarvoor de grootste mate van onzekerheid bestaat.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief Economist, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Ron Admiraal
Partner
Tel: +31 (0)88 792 15 46
E-mailadres

Volg ons