De impact van Brexit op de agrifoodsector

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Valutaschommelingen en de waardevermindering van de Britse pond hebben op de korte termijn de meeste invloed op de agrifoodsector. Bedrijven doen er goed aan om te bekijken hoe ze kunnen profiteren van een zwakke Britse pond. Waar mogelijk kunnen ze zich hiertegen indekken en op zoek gaan naar aantrekkelijke investeringsmogelijkheden die het bedrijf ten goede komen op de lange termijn.

Besparingen binnen de keten

Het consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk kan de komende twee jaar verslechteren. Agrifoodbedrijven kunnen prioriteit geven aan sales- en marketingstrategieën die succesvol zijn bij een laag consumentenvertrouwen. Daarnaast kunnen ze kijken waar ze in de toeleveringsketen kunnen besparen. Daarbij raden we een zorgvuldige overweging van de doorberekening van kosten aan klanten aan. Nadat meer duidelijk is wat de gevolgen van Brexit zijn in zowel het Verenigd Koninkrijk en de EU,  doen bedrijven er goed aan naar mogelijke scenario’s te kijken en daarop in te spelen.

Een beweeglijk proces

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is van groot belang. Op de hoogte blijven van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk de EU en de mogelijke handelsverdragen is essentieel. De Brexit is een beweeglijk proces. De enige manier om het effect te beoordelen, is  de voortgang en in het bijzonder de politieke standpunten in Brussel en Westminster te volgen. Daarbij is het goed dat de agrifoodsector andere stakeholders binnen de industrie betrekt bij het beschermen van de belangen van de industrie.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief economist PwC
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Peter Hoijtink
Customer practice leader, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 30 90
E-mailadres

Volg ons