Brexit, en nu?

De Britten hebben ervoor gekozen te vertrekken uit de Europese Unie. Hoe gaat het nu verder? Onze experts hebben voor u de mogelijke scenario's op een rij gezet en geven hier hun visie op de gevolgen voor de verschillende sectoren.

Een jaar na het Britse EU-referendum

Een jaar geleden stemden de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie. De uitkomst kwam vorig jaar voor velen als een verrassing en menigeen zagen het als het begin van een grote omwenteling.

Een jaar later lijkt de angst voor grote verschuivingen enigszins overdreven te zijn. De uitkomst van het referendum had meteen effect op de koers van het Britse pond en op de diverse markten nam de onzekerheid toe, maar noch het Verenigd Koninkrijk noch de EU werd getroffen door een economische crisis.

In een speciale publicatie hebben we de gebeurtenissen op een rij gezet en beschrijven we - aan het begin van de onderhandelingen - de stand van zaken.

Lees meer

Een jaar na het Britse EU-referendum

Publicaties

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief economist PwC
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Jan-Willem Thoen
Senior Director
Tel: +31 (0)88 792 36 80
E-mailadres

Volg ons
Volg ons