PwC.digitaleservices

Voor een efficiënte elektronische aangifte en eerstedagsmelding

Wanneer u uw aangifte loonheffingen of btw/icp laat verzorgen door PwC, dan kunt u gebruikmaken van ons digitale portaal: PwC.digitaleservices. Deze digitale dienst kunt u ook gebruiken als u verplicht wordt om uw nieuwe medewerkers aan te melden bij de Belastingdienst via ‘Opgaaf eerstedagsmelding’.

PwC.digitaleservices

U bent verplicht uw aangifte elektronisch naar de Belastingdienst te sturen. In uitzonderlijke gevallen dient u nieuwe werknemers elektronisch aan te melden bij de Belastingdienst via een eerstedagsmelding. Met onze digitale portaal PwC.digitaleservices kunnen wij u helpen om dit proces zo makkelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
PwC.digitaleservices (hierna: PwC DS) is een beveiligde en laagdrempelige internetomgeving waar u uw aangifte loonheffingen of btw/icp aangifte kunt inzien, controleren en goedkeuren. Na uw akkoordverklaring en machtiging zal PwC DS uw aangifte automatisch elektronisch indienen bij de Belastingdienst. Zelf moet u er alleen eventueel nog voor zorgen dat het verschuldigde bedrag tijdig wordt betaald

Wanneer doet u een Eerstedagsmelding (EDM):?

In principe hoeft u dit niet te doen aangezien de algemene verplichting om werknemers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden sinds 1 januari 2009 is komen te vervallen. In specifieke gevallen (bij fraude of illegale arbeid) kan de Belastingdienst u verplichten om drie jaar lang een eerstedagsmelding te doen. Alleen als u een beschikking heeft ontvangen moet u een eerstedagsmelding doen.

Hoe werkt PwC DS?

U ontvangt van ons een gewaarmerkt digitaal certificaat waarmee u beveiligd toegang krijgt tot PwC DS en zo tot uw elektronische aangifte. Met dit certificaat kunt u uw aangifte ook elektronisch ondertekenen. Via een e-mail wordt u tijdig vóór de uiterste aangiftedatum herinnerd mocht u uw aangifte nog niet hebben goedgekeurd. Hierdoor loopt u minder risico dat uw aangifte niet op tijd bij de Belastingdienst wordt ingediend. Het systeem kent ook een digitaal archief zodat u altijd uw eerdere aangiften kunt opvragen en inzien.

Aanvullende vragen

Wanneer u aanvullende vragen heeft of het niet eens bent met de door ons verzorgde aangifte, dan kunt u de aangifte ‘afkeuren’. De aangifte zal dan als het ware worden ‘teruggezet’ in het proces. De samensteller van de aangifte bij PwC ontvangt hiervan direct een e-mail. Hij/zij zal dit in behandeling nemen en na eventuele aanpassing van de aangifte zal de aangifte weer opnieuw via PwC DS aan u worden aangeboden. Bent u akkoord dan kunt u alsnog uw akkoordverklaring en machtiging geven.

Bent u geïnteresseerd in deze dienst of heeft u verdere vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij PwC. Heeft u nog geen contactpersoon, dan kunt u via onze kantorenpagina de contactpersoon in uw regio vinden of u contact opnemen met Harold Kelder.

Contact

Harold Kelder

Informatiemanager TRS, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 52 63

Volg ons