Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Staatssteun en de toenemende noodzaak tot samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

De Covid-19-crisis laat diepe sporen na in de samenleving en economie. Brede verwachting is dat de crisis de rol van de overheid én het bedrijfsleven fundamenteel zal veranderen. Meer dan ooit zullen de publieke sector en het bedrijfsleven op elkaar zijn aangewezen. Maar wat betekent dit in de praktijk nu precies? Welke bewegingen zijn nu al zichtbaar? Welke stappen zal de overheid verder nog zetten om de economie te steunen? Welke stappen moet u als onderneming zetten om hierop voor te sorteren? Hoe kan de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven er praktisch uitzien?

Agenda

  1. Steun vanuit de overheid
    Allard Knook gaat in op de laatste stand van zaken omtrent de steunmaatregelen van de overheid. Onder welke voorwaarden deze steun kan worden verkregen en hoe in de loop der maanden deze voorwaarden zijn aangescherpt. 
  2. Hybride samenwerking
    Wouter Amersfoort spreekt over de trend dat publiek en privaat naar elkaar toegroeien om maatschappelijke veranderingen vorm te geven. Dit wordt door de COVID-19 crisis versterkt. Hybride vormen van overheden worden nu onder druk uitgevonden en zullen blijven na de crisis. 
  3. Veranderde discussies binnen de bestuurskamer
    Martijn Koopal gaat in op de vraag of, en in hoeverre, de nieuwe relatie tussen overheid en bedrijfsleven invloed heeft op de wijze waarop bedrijven worden bestuurd. Welke gevolgen hebben deze ontwikkeling voor de governance van bedrijven vanuit het brede ondernemingsrecht.

Download de presentatie

Playback of this video is not currently available

1:15:59

Staatssteun

De sprekers

Martijn Koopal heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ondernemingsrecht. Hij publiceerde over fusies en overnames en bestuurdersaansprakelijkheid. Hij geeft leiding aan de juridische praktijk van PwC in Nederland en adviseert over corporate & finance vraagstukken.

Wouter Amersfoort werkt bij PwC Legal als specialist hybride overheden en samenwerkingen. Hij houdt zich in de dagelijkse praktijk bezig met allerhande juridische vraagstukken die dit voor zowel publieke als private partijen inhoudt.

Allard Knook geeft leiding aan het Public Sector Legal Team van PwC en is auteur van het Nederlandse handboek over staatssteun.

Doelgroep

Deze webcast richt zich primair op CEO’s, CFO’s, legal directors en managers.

Volg ons

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 358 69 12

Hide