Energietransitie: CO2-heffing & NL CO2-belasting

De energietransitie is een feit en heeft grote gevolgen voor bedrijven, industrieën en voor consumentengedrag. Een van de primaire doelen van de energietransitie is de reductie van broeikasgas emissies (ook wel CO2 emissies). Een middel dat wordt ingezet om die CO2 emissiereductie te bewerkstelligen, is de beprijzing van de uitstoot van CO2. In Nederland is met ingang van dit jaar een nationale CO2 heffing geïntroduceerd voor de industrie. In Europees verband is al ruim 20 jaar een emissiehandelssysteem (EU ETS) van kracht. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de introductie van een nieuw mechanisme in dit verband, het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). In deze webcast bespreken wij de Nederlandse CO2 heffing, mogelijke ontwikkelingen van het EU ETS en het CBAM en de impact daarvan voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Daarnaast bieden we een aantal praktische handvatten, hoe u binnen uw organisatie kunt omgaan met de gevolgen van de CO2 beprijzing / heffing(en) en wat u kunt doen om voor te sorteren op de verwachte (prijs)ontwikkelingen.

Agenda

 1. Welkom en introductie
  Chris Winkelman 
 2. Het belang van regulering en fiscaliteit voor de energietransitie
  Henri Bontenbal - introductie en achtergrond
 3. Nationale CO2 heffing, EU ETS en CBAM
  Niels Muller / Chris Winkelman  
 4. Praktische overwegingen en mogelijke acties
  Niels Muller / Chris Winkelman / Henri Bontenbal
 5. Afsluiting en Q&A

Playback of this video is not currently available

1:11:21

Energietransitie: CO2-heffing & NL CO2-belasting

Doelgroep

We richten ons op iedereen die werkzaam is op fiscaal of aanverwant gebied, zoals CFO’s, Tax Directors, Legal en HR-directors, en operations verantwoordelijken. Daarnaast denken wij dat deze materie ook van belang is voor Sustainability Officers en vergelijkbare functies binnen uw bedrijf.

Volg ons

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 358 69 12

Hide