De impact van het Pensioenakkoord

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat drastisch op zijn kop. En dat gaat na vele jaren voorbereiding nu sneller dan u wellicht denkt. De komende jaren moet daarom een groot aantal keuzes worden gemaakt, met mogelijk grote financiële gevolgen. Alle werkgevers moeten in het nieuwe pensioenstelsel overstappen op een van de twee nieuwe pensioencontracten met alle overgangsperikelen en compensatiegevolgen van dien. 

In deze webcast lichten we de impact van het Pensioenakkoord toe en gaan wij nader in op de keuzes die organisaties moeten maken en de wettelijke deadlines waaraan voldaan moet worden. Daarnaast gaan wij in op de impact van de te maken keuzes op het strategische HR-beleid van ondernemingen en geven wij handvatten om vast te stellen in hoeverre uw organisatie klaar is voor deze transitie.

Agenda

 1. Welkom and introductie
  Bastiaan Starink 
 2. Het Pensioenakkoord en het transitieplan van de werkgever
  Lilian van Duijnhoven
 3. De impact van keuzes op de brede HR-strategie
  Bastiaan Starink
 4. Mogelijkheden voor vervroegde uittreding
  Rosa d’Adelhart Toorop
 5. Premiestelling en overgangsrecht bij premiestaffels
  Rosa d’Adelhart Toorop
 6. Acties voor werkgevers rondom compensatie
  Lilian van Duijnhoven
 7. Afsluiting and key takeaways
  Bastiaan Starink

Download de presentatie

Playback of this video is not currently available

1:37:09

De impact van het Pensioenakkoord

Doelgroep

We richten ons op iedereen die op enige wijze verantwoordelijk is voor de invulling van de pensioenregeling of arbeidsvoorwaarden van werknemers. Dit zijn onder andere CEO’s, CFO’s en medewerkers die gaan over de financiële aspecten van arbeidsvoorwaarden, HR-medewerkers en bedrijfsfiscalisten die zich richten op arbeidsvoorwaarden.

Volg ons

Contact

Franny van der Klooster

Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 358 69 12

Hide