Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Horeca-btw

De btw die drukt op verstrekkingen van eten en drinken aan personen die tijdelijk aanwezig zijn in een horecabedrijf (bijvoorbeeld een hotel, café of restaurant) is voor de afnemer niet aftrekbaar. Deze uitsluiting van aftrek van horeca-btw geldt ook voor een ondernemer als hij op een door hemzelf uitgekozen locatie, bijvoorbeeld een boot of een beurs, door een cateringbedrijf de verstrekking van eten en drinken laat verzorgen. De btw die drukt op zaalhuur, overnachtingen, aankleding van de zaal, gebruik van de geluidsinstallatie, ontvangst van gasten en dergelijke valt niet onder deze specifieke aftrekuitsluiting. Mogelijk moet voor de in aftrek gebrachte btw op deze kosten wel een correctie op grond van het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968) worden gemaakt.

Het doorbelasten van cateringkosten & btw-aftrek

Wanneer cateringkosten met btw in de ondernemerssfeer worden doorbelast kan vanwege de strikte wettekst dubbele heffing van btw ontstaan. Dit kan in bepaalde gevallen echter worden voorkomen. Ondernemers mogen de btw die hen in rekening is gebracht ter zake van het verstrekken van spijzen en dranken, namelijk op grond van een goedkeuring van de Belastingdienst, in aftrek brengen als zij deze prestatie niet afnemen als eindgebruiker, maar op hun beurt deze zelfde prestatie verrichten en doorbelasten aan een derde en ter zake btw in rekening moeten brengen.

Voor toepassing van de betreffende goedkeuring is vereist dat de ondernemer op de factuur aan zijn afnemer aangeeft dat het (geheel of gedeeltelijk) gaat om een verstrekking van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse met een verwijzing naar het betreffende artikel van de Wet op de omzetbelasting 1968. Daarmee is duidelijk dat de afnemer dan geen recht op aftrek heeft van de op factuur berekende btw, tenzij hij zelf in aanmerking komt voor toepassing van deze goedkeuring.

Contact

Jochem Kijftenbelt

Jochem Kijftenbelt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 801 92 27