Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

COVID-19 aandachtspunten

Btw en ter beschikking stellen van zorgpersoneel

Onder voorwaarden blijft het in het kader van COVID-19 ter beschikking stellen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw in de periode 14 april 2020 tot en met 30 september 2021. Een belangrijke voorwaarde is dat de ondernemer die zijn personeel ter beschikking stelt op de factuur vermeldt dat gebruik wordt gemaakt van deze corona-goedkeuring en de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring in de administratie vastlegt. 

Als voor de terbeschikkingstelling een vergoeding in rekening wordt gebracht, moet de vergoeding beperkt blijven tot de brutoloonkosten van het betrokken personeelslid, eventueel vermeerderd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal vijf procent. In geen geval mag er winst worden beoogd of gemaakt met de terbeschikkingstelling van het zorgpersoneel.

De terbeschikkingstelling van zorgpersoneel die op basis van deze goedkeuring buiten de heffing van omzetbelasting blijft, blijft buiten beschouwing voor het vaststellen van het recht op aftrek van btw van de uitlener.

Btw en mondkapjes, COVID-19-vaccins, -testen

Vanaf 25 mei 2020 tot en met 30 september 2021 is over de levering van mondkapjes geen btw verschuldigd. Verkopers van mondkapjes kunnen de voorbelasting in aftrek blijven brengen. 

Vanaf 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 geldt een btw-tarief van nul procent voor:

  • het leveren van coronavaccins,
  • het inenten met deze vaccins,
  • het leveren van coronatestkits en de dienst bestaande uit het afnemen en/of uitvoeren van de test met deze testkits (per 16 april 2021 inclusief COVID-19-in-vitrodiagnostiek), tenzij ter zake van het testen een vrijstelling van toepassing is.
  • (vanaf 16 april 2021) de levering van bepaalde Antigeen-zelftesten.

Als van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt en het 0%-tarief wordt toegepast heeft de ondernemer recht op aftrek van de hieraan toerekenbare btw-voorbelasting. 

Het gratis verstrekken in 2021 van goederen en diensten in het kader van COVID-19 heeft wellicht wel gevolgen voor de aftrek van btw-voorbelasting. De regeling voor het gratis geven van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen, zonder dat de schenking invloed op de inkoop-btw gold alleen voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Thuiswerken

Zowel vanuit de COVID-19-situatie als in verband met het nieuwe structureel meer thuiswerken willen werkgevers hun werknemers faciliteren met zaken als een bureaustoel, tweede beeldscherm of anderszins faciliteiten die de thuiswerk situatie verbeteren. 

De btw op de verstrekking van deze faciliteiten is aftrekbaar op het moment dat de werkgever de afnemer is, de werkgever in het bezit is van een juiste factuur en als het persoonlijke belang van de verstrekking voor het personeel van ondergeschikt belang is ten opzichte van het zakelijke belang voor de werkgever.

Op het moment dat het persoonlijke belang van de verstrekking niet van ondergeschikt belang is, moet gecontroleerd worden of aan het einde van het jaar een BUA-correctie noodzakelijk is. In de praktijk zien wij verschillende manieren waarop de thuiswerkfaciliteiten ter beschikking worden gesteld en ook een grote diversiteit aan soorten verstrekkingen. Wij raden u aan om in kaart te brengen of wordt voldaan aan de voorwaarden voor het recht op aftrek van btw bij thuiswerkverstrekkingen aan personeel.

Contact

Jochem Kijftenbelt

Jochem Kijftenbelt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 801 92 27