Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Alternatief standpunt innemen bij de btw-correctie

Auto van de zaak

De Hoge Raad heeft in 2017 de ruimte geboden om op andere manieren de omvang van het privégebruik aannemelijk te maken dan door middel van een sluitende kilometeradministratie. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer de administratie van een belastingplichtige geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt (kortgezegd: een kilometeradministratie) en toepassing van het forfait tot een te hoge btw-heffing leidt, de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid moet worden bepaald. 

Wanneer u geen sluitende of een te beperkte kilometeradministratie van uw werknemer heeft, kunt u volgens de Hoge Raad de omvang van het werkelijke privégebruik onder meer aannemelijk maken aan de hand van:

  • de aard van de onderneming; 
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen die onderneming wordt gebruikt; 
  • de positie en de werkzaamheden binnen de onderneming van de gebruiker van de auto; 
  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor woonwerkverkeer); 
  • statistische gegevens: Wanneer hierop een beroep wordt gedaan, dient aannemelijk te worden gemaakt dat deze gegevens in het desbetreffende geval bruikbaar zijn.

Wat kunt u doen?

Voor periodes die al onherroepelijk vaststaan (bijvoorbeeld omdat de wettelijke termijn is verstreken waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de desbetreffende btw-aangifte) heeft u formeel geen mogelijkheden. Het is het niet mogelijk om tegen een negatieve beslissing op een teruggaafverzoek dat buiten de wettelijke termijn is ingediend, beroep (bij de Rechtbank) in te stellen. 

Voor nog openstaande tijdvakken en toekomstige periodes zou u: 

  • direct bij het indienen van de aangifte uw btw-positie in die aangifte op grond van de hiervoor beschreven standpunten berekenen (maar let op, zodra de ondernemer constateert dat te weinig btw is betaald, moet (zo spoedig mogelijk) contact worden opgenomen met de Belastingdienst);
  • de correcties zoals in het eerste deel beschreven kunnen uitvoeren, waarna u (tijdig) bezwaar indient tegen deze aangifte.

 

Wat kan PwC voor u doen?

Als u op grond van een andere gezichtspunt tot een lager bedrag aan verschuldigde btw komt dan bij een meer standaard toepassing van de regels het geval zou zijn, adviseren wij u met uw PwC btw-adviseur te bespreken of er een mogelijkheid bestaat de – in uw ogen – teveel betaalde btw alsnog terug te krijgen.

Ook als u over 2021 en eerdere jaren een alternatieve berekening van uw btw-correctie wil (laten) uitwerken of bespreken, staat uw PwC btw-adviseur klaar om u verder te helpen.

Contact

Jochem Kijftenbelt

Jochem Kijftenbelt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 801 92 27