People transformation

Transformatie wordt gedragen door uw mensen

Mensen zijn de sleutel tot het succes van uw organisatie – meer dan welke andere bedrijfsfactor. Om uw bedrijf te veranderen, moet de transformatie daarom beginnen bij uw mensen.

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

Verbeteren bedrijfsresultaten

Transformatie is een doorlopend proces, waarbij organisaties zich veelal richten op het verbeteren van concrete bedrijfsresultaten door efficiëntie, effectiviteit en digitalisering. Om dat te bereiken, ervaren onze HR-specialisten dat het zinvol is om aandacht te hebben voor personeelsvaardigheden op basis van unieke menselijke kwaliteiten en behoeften.

People transformation rondom menselijke behoeften

Agile en empowerment rondom menselijke behoeften

Onze aanpak van people transformation is gebaseerd op zes van zulke diepgewortelde menselijke behoeften: participatie, creativiteit, aanpassingsvermogen, identiteit, vrijheid en begrip. Door deze behoeften te integreren in uw bedrijfsvoering, kunt u de volledige potentie van uw werknemers bereiken. People management rondom deze behoeften stimuleert betrokkenheid bij werknemers om te presteren en om de organisatie te transformeren.

Technologische ontwikkelingen

De manier van werken verandert in vrijwel alle sectoren door technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, robotics en neurotechnologie. Waar technologie menselijk werk uit handen neemt, zullen uw mensen zich des te meer moeten onderscheiden door hun typisch menselijke kenmerken, zoals creativiteit. Om duurzaam te transformeren, nemen wij ook deze ontwikkelingen mee in het transformatieproces.

Betrokken mensen voor succesvolle transformatie

Om succesvol te transformeren zijn uw mensen betrokken bij uw organisatorische visie en doelen. Goed presterende teams organiseren hun werk rondom de wens van de klant, ze zijn gemachtigd door hun leiders en geïnspireerd door elkaar. Welke stappen gaat u met uw medewerkers zetten? Wij denken graag met u mee hoe de mensen in uw organisatie transformatie mogelijk gaan maken.

Contact

Svenja Dietrich

Senior consultant, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 40 37

Sabine Taalman

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 76 14

Volg ons