Retirement and Pensions

De pensioenregeling heeft grote invloed op het resultaat van uw onderneming. De kosten, verplichtingen, HR aspecten, relatie met andere arbeidsvoorwaarden en risico’s van de pensioenregeling spelen hierbij een belangrijke rol. Zowel in een stabiele situatie als bij veranderingen in de organisatie zijn pensioenen daarom een belangrijk aandachtspunt.

Algemeen

Veel bedrijven nemen hun pensioenregelingen en pensioenleverancier momenteel onder de loep. Bedrijven willen een goede pensioenregeling voor hun werknemers, die toekomstbestendig is en past bij de strategische doelen van een onderneming. De ontwikkelingen gaan daarbij richting meer keuzevrijheid en flexibiliteit voor de deelnemers, en kostenbeheersing en beheersing van de risico’s bij werkgevers.

Retirement and Pensions

Onze aanpak

Ontwerp & implementatie

 • De pensioenopbouw en de kosten van de pensioenregeling op één lijn brengen met het HR- en financieel beleid van de onderneming.
 • Ontwerpen en implementeren van een toekomstbestendige pensioenregeling, inclusief de externe uitvoering bij een fonds, verzekeraar of PPI
 • Ontwikkelen van alternatieven voor de reguliere pensioenopbouw van de executives van de onderneming.
 • Ontwikkelen van een pensioenregeling die voldoet aan de (persoonlijke) wensen van de werknemers.

View more

Management & ondersteuning

 • Een grondige (financiële) analyse van uw huidige pensioensituatie
 • Waardering van de pensioenverplichting op basis van bijvoorbeeld IAS 19 en US GAAP.
 • Advies over de keuze voor een pensioenregeling die past bij de strategische doelen van de onderneming.
 • Advies over grensoverschrijdende pensioenen voor multinationals.
 • Advies bij overnames en fusies over het effect daarvan voor pensioenregelingen.
 • Ondersteuning bij het verbeteren van de pensioencommunicatie.

View more

AFM-vergunning

Voor het adviseren over en bemiddelen in financiële (pensioen-)producten beschikt onze pensioenpraktijk over een Wft-vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het register van de AFM is de vergunning opgenomen onder nummer 12040696. Voor meer informatie over deze advisering en bemiddeling is het Dienstverleningsdocument Pensioen beschikbaar.

View more

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als:

 • U grip wilt krijgen op de kosten van uw pensioenregeling.
 • U de pensioenregeling in lijn wilt krijgen met uw strategische doelstellingen op het gebied van het beloningsbeleid.
 • U er zeker van wilt zijn dat uw pensioenregeling in lijn is met de actuele wet- en regelgeving.
 • U inzicht wilt krijgen hoe uw pensioenregeling zich verhoudt ten opzichte van concurrenten en de markt.
 • U grip wilt krijgen op de internationale aspecten (inclusief tax) van uw pensioenregeling, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende arbeid en uitzendingen

Contact

Wim Koeleman

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Laat hier uw gegevens achter

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement. (inclusief internationale gegevens uitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 69 89

Hide