Global Mobility

Onze afdeling Global Mobility (Internationale Mobiliteit) ondersteunt u bij het efficiënt en kosteneffectief verplaatsen van medewerkers naar het buitenland

Neem contact met ons op indien...

 • U een internationaal personeelsbestand en (internationaal) mobiele werknemers heeft.
 • U advies wilt inwinnen over de fiscale- en overige mobiliteitsaspecten (werkvergunningen, sociale verzekeringen, pensioenen, beleid e.d.) met betrekking tot uw huidige, toekomstige of voormalige werknemers.
 • U nog niet eerder te maken had met mobiliteit
 • Uw mobiliteitsprogramma in de afgelopen jaren niet herzien is
Global Mobility

In de afgelopen tien jaar zijn er meer dan 25% meer mobiele werknemers bijgekomen. Voor 2020 voorspellen we dat deze groei met nog eens 50% zal toenemen.

Bron: PwC, mobiliteit van talent tot 2020 en verder


Onze aanpak

Ontwerpen

 • Mobiliteitsbeleid (o.a. fiscaal) voor uw internationaal werkende medewerkers
 • Het optimaal benutten van fiscale voordelen voor zowel werkgever als werknemer bij het ontwerpen van het beleid
 • (Internationale) mobiliteit inzetten voor het werven en vasthouden van de juiste mensen.
 • Beleid en proces voor internationale mobiliteit, van moment van uitzending tot repatriëring

View more

Implementatie

 • Het voldoen aan de regelgeving (aangiften en aanvragen voor 30% regeling, A1 verklaringen en werk- en verblijfsvergunningen, kennismigrantenregeling e.d.) mede met behulp van de inzet van technische oplossingen
 • Innovatie inzetten ter ondersteuning van mobiliteitsbeleid en -processen
 • Opstellen van kostenramingen, en optimalisatie van eventuele kostenbesparingen
 • Vaststellen (uitzend)beloningen, jaarlijkse aanpassing daarvan en budgettering

View more

Beheer en support

 • In kaart brengen van risico's van het niet voldoen aan (nationale en internationale) regelgeving (belastingen, salarisadministratie, immigratie, sociale zekerheid, arbeidsrecht e.d.), en een adequaat beleid en proces vaststellen om de risico's te beperken
 • HR-teams opleiden op het gebied van mobiliteitsstrategieën, -beleid en -processen
 • Het benchmarken van beleid op basis van onderzoek data van andere of vergelijkbare marktpartijen
 • Toetsen van beleid aan regelgeving in Nederland en andere landen

View more

Speciale diensten

 • Advisering over aandelenbeloningen bij werknemers met een internationale carrière
 • Advisering over vraagstukken rond beëindigen van een dienstverband na een internationale carrière
 • Opstellen convenant met de Belastingdienst inzake de afhandeling van de aangiften van in Nederland te werk gestelde buitenlandse werknemers
 • Beleid en proces met betrekking tot kortdurende grensoverschrijdende tewerkstellingen ("business travellers")

View more

Contact

Victor Frencken

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 86

Volg ons