Change Management and Communications

Is uw organisatie klaar voor de uitdagingen van deze snel digitaliserende wereld? Kunt u uw visie op de toekomst van uw organisatie verwoorden, en de manier waarop uw organisatie zal veranderen? En weet u welke invloed die verandering op uw mensen zal hebben?

Door uw werknemers effectief bij het proces te betrekken, kunt u de resultaten sturen en veiligstellen. Door de inspanningen van uw mensen op een intelligente manier aan te sturen en te coördineren, kunt u de bedrijfsresultaten op het gebied van kosten, productiviteit, winstgevendheid en klanttevredenheid verbeteren.

Als u uw medewerkers begrijpt, en als u weet hoe u ze door een veranderproces kunt leiden, hebt u de kans elke werknemer waardevoller voor uw bedrijf te laten worden. Wij kunnen u helpen verandering om te zetten van iets wat uw werknemers overkomt, naar een proces dat door uw werknemers wordt aangestuurd.

loading-player

Playback of this video is not currently available

78% of CEOs have changed their people strategy to reflect the skills and employment structures they need for the future.

Source: PwC’s 20th CEO Survey
Change Management and Communications

Neem contact met ons op:

 • als u de noodzaak tot verandering duidelijk wilt maken
 • als u een leidende coalitie wilt creëren die zich bewust is van de veranderuitdagingen
 • als u supporters voor verandering wilt mobiliseren in uw organisatie
 • als u wilt toetsen wat de impact van verandering is en hoe goed uw organisatie daarop is voorbereid
 • als u stakeholders wilt analyseren en managen
 • als u verander- en communicatieplannen wilt ontwikkelen
 • als u hulp nodig hebt bij de implementatie van een verandering
 • als u duurzame verandering wilt realiseren

Onze aanpak

Onze aanpak helpt u uw doelen te bereiken door de kracht van uw werknemers in te zetten. Om dat te bereiken, helpen wij u om:

 • Uw mensen op één lijn te krijgen, en ze te laten begrijpen wat het doel van de verandering is;
 • Uw mensen bij de wijzigingen betrekken en ze motiveren en aanmoedigen op een positieve manier aan het proces bij te dragen;
 • Uw medewerkers in staat stellen zo goed mogelijk aan de veranderingen bij te dragen en vorm te geven;
 • Medewerkers de juiste middelen bieden zodat ze zich mede verantwoordelijk gaan voelen voor het slagen van de verandering.

We weten dat deze aanpak u niet alleen in staat zal stellen de verandering te realiseren, maar dat de voordelen die daaruit voortvloeien ook sneller behaald worden en duurzamer zijn.

Mensgericht aanpakken van verandering

Wij werken samen met u aan een strategische aanpak van veranderingen. We onderzoeken de aanleiding voor de verandering, bekijken wat er moet veranderen en helpen u een heldere visie te formuleren. Samen met u stellen we ene plan op dat uw mensen in staat stelt duurzame veranderingen door te voeren en te aanvaarden. Dat doen we door hen te leren hoe ze hun gedrag kunnen veranderen door zich te richten op de belangrijkste succesfactoren.

Onze aanpak volgt de beproefde PwC Transform®-methode als onderdeel van ons holistische, complete veranderaanbod.

 1. Voor door mensen geleide verandering is het belangrijk dat u begint bij het begin. Dat betekent dat u eerst voldoende inzicht in uw mensen en organisatie moet hebben om de sterke punten van uw cultuur, visie en waarden optimaal te kunnen benutten. Deze eerste beoordeling helpt u de aanpak te vinden die het best aansluit bij uw behoeften.
 2. In een toekomstvisie kunt u de resultaten waar u naar streeft vastleggen. Hierin kunnen ook de cijfers en maatstaven worden vastgelegd waaraan de voortgang kan worden afgelezen. De toekomst die u beschrijft, moet betrekking hebben op de vaardigheden, het gedrag en de denkrichting waarvan uw verandertraject afhankelijk is/die het verandertraject mogelijk maken.
 3. Daarom moeten de oplossingen die u ontwikkeld, gebaseerd worden op het begrip van de huidige situatie en een helder omschreven doelsituatie. Daardoor komt de nadruk van het veranderproces te liggen op de prioriteiten met de meeste impact en wordt de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk verstoord.
 4. Nadat u de juiste oplossingen hebt ontwikkeld, moet u uw plan op een effectieve manier uitvoeren. Tijdens het hele uitvoeringsproces zult u er voortdurend op moeten toezien dat uw oplossingen naar de beoogde resultaten toewerken.
 5. Door proactieve en doordachte data-analyse en informatieverzameling zult u in staat zijn het inzicht en de impact te bewerkstelligen die u voor uw mensen en organisatie nodig hebt om de verandering tot een goed einde te brengen. Dit biedt de kans om niet alleen de trends uit het verleden te analyseren, maar ook de actuele inzichten over uw mensen te beoordelen. U kunt zelfs vooruitkijken door problemen aan te pakken en veranderingen via uw medewerkers door te voeren.

Om de gewenste ervaring en resultaten te bewerkstellingen, is onze aanpak volledig gebaseerd op het beleid en inzicht, worden zaken vaak herhaald en zijn acties EPIC (Emotioneel, Politiek/Beleidsmatig, Intellectueel en Commercieel).  Fases volgen elkaar niet noodzakelijkerwijs in een rechte lijn op en vinden ook niet op vaste tijdstippen tijdens het veranderproces plaats.

Deze aanpak wordt ondersteund door een catalogus van middelen en methoden waarmee op verschillende gebieden kan worden ingegrepen.

View more

Beoordeling van de veranderingsbereidheid

Met onze assessments kunt u op elk moment het risiconiveau beoordelen, en vaststellen of uw organisatie klaar is voor verandering. U kunt ze inzetten als een nulmeting voor een komend project, als een audit voor een lopend programma of om voor veranderingen uit het verleden te bepalen of deze al dan niet geslaagd zijn.

View more

Impactanalyse van veranderingen

Door de impact te meten die veranderingen op uw werknemers zullen hebben, kunt u een veranderplan op maat opstellen. Afhankelijk van de impact die de veranderingen op teams/individuele werknemers zullen hebben, selecteert u de meest effectieve verander- en communicatie-activiteiten.  

View more

Uw interne verandervermogen opbouwen

Onze methode voor interne verandering stelt u in staat in de toekomst u uw eigen verandermanagementteams te vormen en zelf uw veranderprocessen door te voeren.

View more

Personeelscommunicatie

Samen met u zorgen we ervoor dat uw medewerkers tijdens het project op de juiste manier geïnformeerd worden. We helpen u bij het uitwerken van de juiste strategie. Vervolgens vertalen we ingewikkelde, belangrijke informatie naar eenvoudige, gebruiksvriendelijke en de verbeelding prikkelende boodschappen. Zo zorgt u ervoor dat uw boodschap de aandacht trekt, discussie stimuleert en transformatie sneller laat verlopen.

View more

Contact

Debby Jannink

Debby Jannink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 42 38

Laat hier uw gegevens achter

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bij het verstrekken van uw e-mailadres erkent u de privacy statement gelezen te hebben, en gaat u akkoord met het verwerken van de data in overeenkomst met de privacy statement. (inclusief internationale gegevens uitwisseling). Mocht u op een bepaald moment van gedachten veranderen over het ontvangen van informatie van ons, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 69 89

Hide