Fairness

Een nieuwe uitdaging en kans voor uw bedrijf

Eerlijke beloning omvat verschillende aspecten 

Eerlijke beloning is al langere tijd een belangrijk onderwerp voor werkgevers. Met de toenemende inspraak van belanghebbenden, de maatschappij en toezichthouders en de toegenomen voorkeur van (potentiële) werknemers om bij een bedrijf te werken dat een eerlijke beloning biedt, is dit onderwerp alleen nog maar belangrijker geworden. Eerlijke beloning wil zeggen dat werknemers ongeacht hun geslacht of etnische afkomst gelijk loon voor gelijk werk, gelijke groeikansen en gelijke erkenning voor prestaties krijgen. Salarisverschillen ontstaan door een complexe mix van (niet-)demografische factoren, zoals geslacht, prestaties, locatie en de tijd die men in een bepaalde functie werkzaam is. In de strijd voor een eerlijke beloning is transparantie in lonen en diversiteit van doorslaggevend belang.

Bent u bereid om de cijfers voor eerlijke beloning openbaar te maken en gelijke (groei)kansen binnen uw organisatie te bevorderen?

Nieuwe wetgeving stimuleert transparantie in lonen

Een gelijk loon voor gelijk werk, een van de aspecten van eerlijke beloning, is al een wettelijke verplichting. De maatschappij en toezichthouders stimuleren werkgevers om de loonkloof in Europa te dichten. De Europese Commissie heeft wijzigingen in de Richtlijn Gedetacheerde Werknemers voorgesteld die erop gericht zijn de detacheringstermijn te beperken tot maximaal 12 maanden. Bij overschrijding van deze periode zouden voor alle gedetacheerde werknemers dezelfde regels betreffende loon en arbeidsomstandigheden moeten gelden als voor lokale werknemers. Dit leidt tot gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Naar verwachting zal er in Nederland snel nieuwe wetgeving in werking treden voor de verplichte uitvoering van loonaudits en -certificering. 

De voorgenomen Nederlandse wetgeving is gericht op het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen (16,1% in Nederland), een van de aspecten van eerlijke beloning. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is het verschil tussen het gemiddelde salaris van mannen en vrouwen binnen een organisatie of de arbeidsmarkt. Dit verschil wordt uitgedrukt als percentage van het inkomen van mannen. 

Andere landen hebben al wetgeving ingevoerd met betrekking tot het bekendmaken van de lonen van mannen en vrouwen. In het Verenigd Koninkrijk zijn bedrijven vanaf dit jaar verplicht de loonkloof tussen mannen en vrouwen te rapporteren en IJsland heeft de eis ingevoerd dat er een certificaat van eerlijke beloning bij de overheid moet worden aangevraagd. Eerlijke beloning en nationale en Europese wetgeving hebben betrekking op reputatie-, regelgevings-, financiële, operationele en werknemergerelateerde risico's, maar wanneer eerlijke beloning wordt gemeten heeft dit ook tal van voordelen voor uw organisatie. Bent u er klaar voor om te profiteren van de potentiële gevolgen van een eerlijke beloning?

Risico's en voordelen

Eerlijke beloning is een wettelijke verplichting. Niet-naleving van deze verplichting kan leiden tot vorderingen en hoge boetes. Een bredere aanpak om eerlijke beloning te bewerkstelligen, vermindert de juridische risico's.

Eerlijke beloning helpt reputatieschade te voorkomen en geeft uw merk een positieve naam als werkgever die gelijke kansen biedt.

Eerlijke beloning waarborgen en openbaar maken zijn maatregelen met een hoge impact. Deze helpen talenten aan te trekken en te behouden, de werknemerstevredenheid te verbeteren, de productiviteit te vergroten en prestaties te verbeteren. 

PwC, uw partner in onderzoek naar gelijke beloning

PwC kan ondersteunen met verschillende activiteiten omtrent eerlijke beloning vanuit een breder HR-perspectief, zoals:

audits om gelijke beloning (bijv. loonkloven, beloningsverhoudingen) te meten en hulp bij de manier waarop dit wordt gerapporteerd; 

  • ontwerp- en beoordelingsbeleid met betrekking tot diversiteit, prestaties en beloning;
  • analyse van de juridische risico's en advies over intern beleid om de risico's gerelateerd aan de loonkloof in de toekomst te verminderen;
  • (her)ontwerp van functiekaders, functiewaardering en loonregelingen;
  • (her)ontwerp van kaders voor prestaties en talentbeheer;
  • (her)ontwerp van (wereldwijd) mobiliteitsbeleid;
  • beoordeling en optimalisering van interne processen, communicatie en implementatie-ondersteuning;
  • trainings- en coachingsteams.

PwC is een toonaangevend kantoor dat financiële audits uitvoert en heeft uitgebreide ervaring met fair pay audits. Dankzij een wereldwijd netwerk kunnen wij efficiënt en consistent wereldwijde audits uitvoeren. We hebben specialisten op het gebied van HR, Reward en Legal & Diversity en een succesvolle methode voor grondige kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Hierdoor hebben wij een sterke uitgangspositie om een uitgebreide beoordeling uit te voeren, verrijkt met inhoudelijke expertise. Bovendien kunnen wij adviseren over de te volgen strategie om de kloof en het daaraan gerelateerde risico te verkleinen.

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner, lid Raad van bestuur, voorzitter Tax & Legal board, PwC Netherlands

Yvette van Gemerden

Yvette van Gemerden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 200 59 24

Frank van Oirschot

Frank van Oirschot

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 111 38 73