Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

De toekomst van werk 2030

Een wake-upcall voor organisaties, burgers en overheid

Er zijn fundamentele veranderingen in hoe we werken en zullen werken in de nabije toekomst.

Digitalisering en smart automation – een combinatie van machine learning, robotica en kunstmatige intelligentie – veranderen onze werkomgeving in een nooit eerder gezien tempo. Werkenden (en niet-werkenden) moeten voortdurend aan hun employagility (de lenigheid om aantrekkelijk te blijven op de steeds veeleisender arbeidsmarkt) werken. Organisaties moeten hen daarbij actief ondersteunen en tegelijkertijd zelf mee bewegen om het hoofd te kunnen bieden aan disruptieve ontwikkelingen en onverwachte nieuwkomers. En dan is er nog de dreiging dat een tekort aan talent de groei vertraagt en de economie voortijdig doet stilvallen.  

Afwachten is geen optie. We moeten NU op alle niveaus passende maatregelen nemen en onze werkrelaties anders organiseren. Werkenden moeten worden gefaciliteerd om hun competenties en kennis te verrijken om ook straks nog succesvol te kunnen zijn. Om dit te kunnen doen, moet je de toekomst van werk en van werkrelaties kennen en weten welke krachten daar van invloed op zijn.

Dat is waar ‘De toekomst van werk 2030 – Een wake-upcall voor organisaties, burgers en overheid’ over gaat. In deze nieuwe publicatie van PwC People & Organisation wordt een goed onderbouwde inschatting gemaakt van de verwachte dynamiek van de Nederlandse arbeidsmarkt. Vanuit de drie perspectieven die samen onze werktoekomst modelleren: flexibiliteit, ongelijkheid en technologie.

We beschrijven de kansen en bedreigingen voor alle betrokken stakeholders;

 • Bedrijven, instellingen en andere organisaties;
 • Werknemers met vaste en flexcontracten, ZZP-ers en werklozen;
 • Vakbonden en werkgeversorganisaties;
 • Politici, beleidmakers en overheidsfunctionarissen;
 • Onderwijsinstellingen en relevante sociale organisaties.

Ons rapport 'De toekomst van werk 2030' stippelt de route voor u uit naar een nieuwe werktoekomst, en helpt u om een kick-start te maken bij de discussies over benodigde aanpassingen en organisatorische veranderingen met uw werknemers, ZZP-ers, klanten, vertegenwoordigende sociale partners, politici, beleidmakers en alle overige betrokkenen.


Belangrijkste aanbevelingen

 • Handel NU. De veranderingen zijn al in volle gang en er is geen tijd te verliezen.
 • Durf te kiezen voor no regret moves. De arbeidsmarkt verandert zo snel dat er geen tijd is om voor alle beslissingen op zeker te gaan.   
 • Loop voorop in het technologiedebat. Wees geen volger maar een pionier.
 • Het gaat niet om banen, maar om mensen. Stuur op het vergroten van de agility, inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van de mensen voor wie u verantwoordelijk bent en denk niet langer in functies en banen.
 • Werkenden moeten relevant blijven door continu te investeren in hun marktwaarde. Iedereen werkt straks 50 tot 60 jaar in multi-stage carrières en moet blijven leren en aangesloten zijn op sociale netwerken om in elk loopbaanstadium klaar te zijn voor de volgende stap.
 • Flexibiliseer wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Cao’s moeten meer ruimte bieden voor individueel maatwerk en politiek en sociale partners moeten samen arbeidsvoorwaarden ontwikkelen die wel passen bij de arbeidsmarkt van straks.
 • Nederland: geef internationaal het voorbeeld. Gezien onze uitgangssituatie – een grote internationale oriëntatie, een traditie van polderoverleg en een hoogwaardige kenniseconomie – hebben we alles in huis om een internationaal toepasbaar format voor nieuwe werkrelaties te ontwikkelen. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van de issues die de toekomst van het werk bepalen en het in co-creatie opstellen van nieuwe regels en hoe deze te interpreteren.

Lees meer in ons rapport De toekomst van werk 2030

‘De toekomst van werk 2030 beschrijft de dynamiek van de Nederlandse arbeidsmarkt van de toekomst en helpt u om deze beter te begrijpen.’

Bastiaan StarinkPartner, PwC

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 464 26 25

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Hide