Toets aan het Milieusteunkader tool

Overheden stimuleren ondernemingen op allerlei manieren om maatregelen te nemen die het milieu verbeteren, zoals bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie of het produceren van elektrische voertuigen. Omdat milieubescherming en duurzaamheidsinitiatieven hoog op de Nederlandse en Europese beleidsagenda staan, is staatssteun voor dergelijke initiatieven onder voorwaarden toegestaan. Wanneer deze onder een bepaald drempelbedrag blijven hoeft deze steun niet te worden aangemeld. Steun boven dit drempelbedrag moet wel worden aangemeld bij de Europese Commissie. In dat geval zijn de Richtsnoeren voor staatssteun voor milieubescherming en energie 2014-2020 (Milieusteunkader of MESK, C(2014) 2322/3) van toepassing.

Met deze tool kan worden gecontroleerd of en in hoeverre rechtmatige staatssteun kan worden verleend onder het MESK.

Mocht u nog vragen hebben of juridisch advies nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Volg ons