ROZ-model tool

Het huurrecht voor onroerende zaken kent in Nederland verschillende huurregimes, bijvoorbeeld een regime voor:

  • Woonruimte
  • Winkelruimte en andere bedrijfsruimte 
  • Kantoor- en overige bedrijfsruimte. 

De meeste van deze huurovereenkomsten worden opgesteld op basis van standaard modellen die zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (de ROZ-modellen).  Voor elk huurregime is er een apart ROZ-model (met verschillende versies) en met daarop van toepassing verklaarde Algemene Bepalingen. Met deze tool kan eenvoudig worden nagegaan welk model op de betreffende situatie van toepassing is.

Mocht u nog vragen hebben of juridisch advies nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Volg ons