Herziene Detacheringsrichtlijn tool

Als in Nederland opererende onderneming kunt u zich de vraag stellen welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers bij in Nederland gedetacheerde werknemers. Deze tool maakt inzichtelijk of u mogelijk de verplichting heeft om bepaalde minimum arbeidsvoorwaarden toe te kennen aan de naar Nederland gedetacheerde werknemers, op grond van de detacheringsrichtlijnen.

Let op: deze tool is gebouwd vanuit het perspectief dat de werknemers naar Nederland worden uitgezonden. Verder merken we op dat deze keuzetool slechts een eerste beoordeling geeft van de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn. Resultaten kunnen verschillen op basis van specifieke omstandigheden.

Mocht u nog vragen hebben en juridisch advies nodig hebben, neem dan contact met ons op.

Volg ons