Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Essentiële beleggersinformatie en/of informatiedocument tool

Met behulp van deze module krijgt u inzicht wanneer essentiële beleggersinformatie (KIID) en / of een essentieel informatiedocument (KID) moet worden verstrekt. Op grond van EU-wetgeving, zoals de AIFM-richtlijn, de ICBE-richtlijn en de PRIIPs-verordening, waarvan delen ook zijn omgezet in de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, zijn beleggingsfondsen verplicht te voorzien in informatie voor retailbeleggers die nodig is om een geïnformeerde a/arinvesteringsbeslissing te nemen. 

Met onderstaande tool krijgt u inzicht in welk specifiek document er verstrekt moet worden voor een bepaald investeringsfonds.

Mocht u nog vragen hebben of juridisch advies nodig hebben, dan helpen onze regelgevende en fondsstructureringsexperts voor financiële diensten u graag.

Volg ons

Contact

Arief Roelse

Arief Roelse

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 32 60

Hide