Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Structurering & Governance

Structurerings- en governancevraagstukken in de Publieke Sector zijn complex en anders dan in de private sector. Er is veelal een groot en divers aantal stakeholders waar rekening mee moet worden gehouden, zoals medezeggenschapsgremia, patiënt of cliënt vertegenwoordiging en relaties met gemeenten, zorgverzekeraars, toezichthouders en dergelijken. Dat betekent dat een goed gecoordineerd proces en sectorkennis van belang zijn om zeker te stellen dat er geen onrust ontstaat.

In meer of mindere mate is er vaak sprake van toepasselijke wet- en regelgeving die de kaders voor structurerings- en governancevraagstukken bepaalt. Daarom is het belangrijk dat er niet alleen kennis van juridische structurering wordt ingebracht, maar ook die van de wetten die op het betreffende onderdeel van de Publieke Sector van toepassing zijn, aangevuld met toepasselijke governance codes en eventueel standpunten van toezichthouders of financiers. Transparantie en verantwoording over de activiteiten en besteding van publieke middelen zijn een belangrijk aandachtspunt. Niet alle opties die juridisch gezien zouden kunnen, zijn daarom even wenselijk.

Uitdagingen structurerings- en governance vraagstukken 

Welke juridische structuur en/of governance-structuur past bij uw organisatie, activiteiten of bijvoorbeeld samenwerkingsverband? Wij kennen de uitdagingen van structurerings- en governance vraagstukken in de Publieke Sector door onze jarenlange ervaring en kunnen helpen bij:

  • Het ontwerpen, oprichten en inrichten van een juridische structuur die passend is bij uw organisatie, of nieuwe activiteiten van uw organisatie.
  • Het aanpassen of opruimen van een juridische structuur als die bijvoorbeeld verouderd is geraakt of niet meer alle rechtspersonen daarin gebruikt worden.
  • Het ontwerpen, oprichten en inrichten van een samenwerkingsstructuur in bijvoorbeeld publiek-private samenwerkingen
  • Fusies, overnames, joint-ventures of andere juridische en governance structuren in de Publieke Sector.
  • Het begeleiden van deze trajecten en de stakeholderdialogen die daarbij horen, om er zeker van te zijn dat de nieuwe structurering of governance op draagvlak kan rekenen.

Hoe kunnen wij u helpen?

PwC kan u helpen met structurerings- en governancevraagstukken in de Publieke Sector. Onze specialisten werken veelal in multi-disciplinaire teams samen om bij deze vraagstukken te komen tot een juridische structuur en/of governance-structuur die past bij uw organisatie, activiteiten of bijvoorbeeld samenwerkingsverband. Wij kunnen daarbij alle voorkomende juridische werkzaamheden op ons nemen, waar nodig natuurlijk aangevuld met kennis van relevante collega’s over de bijkomende fiscale of financiële vraagstukken.

Ons team onderscheidt zich daarbij door vaktechnische vaardigheden in te zetten met een goede dosis sectorkennis. Zo komen wij tot voorstellen en dienstverlening die past bij uw organisatie en binnen de Publieke Sector. Wij adviseren van strategie tot en met executie en kunnen alle nodige juridische documentatie uitwerken. 

Volg ons

Contact

Allard Knook

Allard Knook

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 437 77 85

Diana Paans-van der Arend

Diana Paans-van der Arend

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 266 33 72

Wouter Amersfoort

Wouter Amersfoort

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 66

Martijn Rootlieb

Martijn Rootlieb

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 714 34 72

Hide