Food supply & Integrity services

Passend advies voor de gehele voedselketen: van producent tot (duurzaam) beleid

Het is dus voor alle organisaties in de food supply chain van belang om consumentenvertrouwen te maximaliseren en risico's op fraude en gebrek aan integriteit te verminderen. Wij helpen verschillende organisaties in de food supply chain met het beheersen van hun risico's op het gebied van voedselfraude en helpen bij het beschermen van hun reputatie. Hierbij maken gebruik van de Food Fraud Vulnerabilty Assessment waarmee zowel interne als externe fraude kwetsbaarheden inzichtelijk worden gemaakt. Voor veel organisaties in de food supply chain is risico beheersing nieuw en vraagt het een intelligente aanpak in een vaak complex leveranciersnetwerk. We ondersteunen deze organisaties met goede informatie-analyses en een slimme en robuuste aanpak van frauderisico's in de organisatie en in haar leveranciersnetwerk. De wereldwijde voedingsmiddelenindustrie wordt als nooit te voren uitgedaagd. Klik hier voor het Food Fraud Vulnerability Assessment.

Passend advies voor de gehele voedselketen: van producent tot (duurzaam) beleid

'Als we het consumentenvertrouwen alleen in India hadden verloren dan zouden we vanzelfsprekend een probleem hebben gehad. Daarentegen zouden we niet alleen het consumentenvertrouwen in India verliezen ten tijde van een groot schandaal, maar wereldwijd -en dit zou een onoverzienbaar probleem zijn geweest.'

Quote van de CEO van Nestlé na het noodle voedsel integriteitsschandaal in India

Het versterken van vertrouwen in voedsel wordt steeds belangrijker in een klimaat waarin het geloof in voedselproducten, verwerkers en retailers - en zelfs overheden - is geschaad door omvangrijke schandalen.

Toen in 2013 paardenvlees als rundvlees was verkocht aan consumenten over de gehele wereld werd duidelijk dat dit schandaal een impact had die de voedselindustrie tot de dag van vandaag raakt. Consumenten eisen meer transparantie over de inhoud, productiewijze en herkomst van producten die ze zelf en die hun kinderen eten: een substantieel risico voor voedingsmiddelen bedrijven en overheden die dit niet goed weten te organiseren.

Van voldoen aan regels en standaarden naar competitief voordeel

Het bouwen aan vertrouwen in voedsel is één van de meest complexe problemen die bedrijven en de samenleving moeten oplossen, maar het is daarmee ook één van de grootste kansen voor organisaties die dit weten te bereiken. ’s Werelds leidende voedingsmiddelenbedrijven herkennen deze kansen en gaan veel verder dan het voldoen aan standaarden of aan wetgeving om hun processen te verbeteren en de concurrentiestrijd te winnen. Zij beseffen dat de wereld is veranderd en dat consumenten meer transparantie eisen. De kernvraag is dan ook; hoe betrouwbaar is uw voeding?

De vraag naar meer transparantie is niet de enige uitdaging voor de voedselsector. Een veranderende wereld zorgt ervoor dat bedrijven en overheden alert moeten zijn. Lees hier de veranderingen die de voedingsmiddelenindustrie treffen.

Voor meer informatie over onze diensten kunt u onze folder food supply and integrity services downloaden.

Food supply & Integrity services

Hoe kunnen wij helpen

  • Building Trust: focus op voedselintegriteit, duurzaamheid, ethiek en compliance
  • Growth Strategy: strategische (duurzame) groei planning, deals en overname advies en due dillegence
  • Food Fraud: het optimaliseren en versterken van risicobeheersing op het gebied van voedselfraude door verbeteren processes, controls (waaronder technologie en data) en de Food Fraud Vulnerability Assessment Tool®
  • Food Safety System and Traceability: ondersteuning bij het ontwikkelen van traceerbaarheidsinstrumenten en frameworks om transparantie en weerbaarheid te vergroten en integratie van voedselveiligheidsrisico’s, fraude- en terreur risico’s
  • Regulatory: het ondersteunen van de overheden en bedrijven bij het verbeteren van de beleidsomgeving en het wetgevende klimaat op voedselzekerheid, -veiligheid en -kwaliteit
  • Supply Chain Integrity: leveranciers, product en netwerkoptimalisatie om transparantie en vertrouwen in voeding te vergroten
  • Crisis Management: het ondersteunen van bedrijven en overheden in post-crisis situaties gerelateerd aan voedselzekerheid, -veiligheid en -kwaliteit

Contact

Hans Schoolderman

Partner, PwC Netherlands, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 76 58

Onno Nillesen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 14

Volg ons