CO2 Emissieverificaties

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

PwC Certification Services verifieert uw CO2 emissies

Bent u op zoek naar een onafhankelijke en geaccrediteerde expert om uw CO2 emissies te verifiëren? PricewaterhouseCoopers Certification B.V., een aparte juridische entiteit die voor 100% eigendom is van PricewaterhouseCoopers B.V., is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (“RvA”) om voor het European Union Emissions Trading System ("EU ETS") verificatiediensten uit te voeren. Onze accreditatie voor CO2-verificaties is geregistreerd onder nummer V104. Dit betreft verificaties in zowel de luchtvaartindustrie als voor stationaire installaties. Wij zijn sinds het begin betrokken geweest bij EU ETS en hebben zodoende een team opgebouwd dat bestaat uit gekwalificeerde verificateurs met ruime ervaring en kennis op dit gebied. PwC Certification Services is wereldwijd marktleider op het gebied van luchtvaartemissies en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van verificaties in onder andere de energiesector, de chemische industrie, de tuinbouw en de glasproductie.

EU ETS

Luchtvaartmaatschappijen en stationaire installaties die onder de EU ETS regelgeving vallen hebben jaarlijks de verplichting hun CO2 emissies te monitoren op basis van een goedgekeurd monitoringsplan. Tevens moeten zij jaarlijks de door hen uitgestoten emissies middels een emissierapport indienen bij de van toepassing zijnde emissieautoriteit. Dit verslag moet door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij worden geverifieerd. PwC Certification Services beschikt over de juiste accreditatie om deze verificaties uit te voeren. Op basis van de uitgestoten emissies moeten organisaties CO2 rechten inleveren ter compensatie van hun CO2 uitstoot. Deze rechten kunnen worden verkregen middels gratis toewijzing van de emissieautoriteit of kunnen op de markt worden gekocht. Het inleveren van rechten gebeurt via het Europese Emissiehandelsregister. Afhankelijk van de lidstaat waaraan bedrijven dienen te rapporteren heeft de verificateur de verantwoordelijkheid om de opvoering van het aantal geverifieerde emissies in het systeem te bevestigen. PwC Certification Services heeft een verificateurs-account in alle relevante lidstaten waaraan onze klanten rapporteren.

Bent u klaar voor take-off?

Luchtvaartmaatschappijen die onder het EU ETS vallen (luchtvaartmaatschappijen met een zeer lage CO2 uitstoot zijn uitgezonderd) moeten de emissies voor al hun vluchten rapporten die binnen de scope van EU ETS vallen. De regelgeving is gewijzigd voor de periode 2013-2016. Als gevolg hiervan is alleen de uitstoot van vluchten binnen de EER (Europese Economische Ruimte) in scope. De wetgeving is van toepassing op zowel EU als niet-EU luchtvaartmaatschappijen.

CO2 Emissieverificaties

Onze focus op kwaliteit

PwC heeft een ‘Centre of Excellence’ in Amsterdam. Hier komt alle kennis en ervaring die in de loop der jaren is opgedaan over EU ETS samen. Al onze verificateurs worden jaarlijks gezamenlijk opgeleid om er voor te zorgen dat de verificaties conform onze eigen strenge normen en op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Door deze aanpak zijn wij in staat om onze kennis en ervaring maximaal te benutten met als resultaat efficiënte verificaties die maximale waarde toevoegen bij de klant. PwC Certification Services heeft een globaal netwerk wat ons in staat stelt aan al uw behoeften te kunnen voldoen. Wij zullen proactief wijzigingen in de regelgeving communiceren en u begeleiden in het tijdig en conform de regelgeving indienen van uw emissies.

Hoe PwC Certification Services kan helpen

PwC Certification Services is een toonaangevende onafhankelijke internationale EU ETS verificateur die haar diensten verleent aan een groot aantal luchtvaartmaatschappijen en klanten met stationaire installaties. PwC Certification Services kan uw emissie- en tonkilometerrapportages op een efficiënte wijze verifiëren. Naast EU ETS verificaties zijn wij ook bevoegd om footprints te verifiëren in het kader van de CO2 Prestatieladder, conform eisen 3A2 en 5A3 van het Handboek CO2 Prestatieladder.

Maritime Carbon Compliance

In de nabije toekomst zal PwC Certification Services ook verificatiediensten gaan verlenen voor de aanstaande monitoring en rapportage-eisen voor de scheepvaartindustrie. Vanaf juli 2019 zullen alle schepen die aankomen in of vertrekken van een haven die onder jurisdictie valt van een EU lidstaat én die gedurende 2018 een reis hebben uitgevoerd een geldig ‘Document of Compliance’ (DOC) aan boord moeten hebben. Deze DOC’s kunnen worden uitgegeven door een geaccrediteerde verificateur op basis van de verificatie van het Jaarlijkse Emissieverslag. Ook het monitoringsplan op basis waarvan de verificatie plaatsvindt zal moeten worden beoordeeld door een geaccrediteerde verificateur.

De naleving van deze nieuwe regelgeving heeft gevolgen op operationeel, administratief en financieel gebied voor de rederijen met schepen van >5000 bruto ton. PwC Certification Services kan u helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn wanneer de regelgeving van kracht wordt. Zo kunnen we u helpen bij het begrijpen van de eisen van de regelgeving of u te helpen bij het identificeren van de benodigde wijzigingen in uw operationele en administratieve processen en systemen. Daarnaast kunnen we uw monitoringplan beoordelen en de verificatie van uw Jaarlijkse Emissieverslag uitvoeren.

Contact

Hans Schoolderman
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0) 88 792 76 58
E-mailadres

Dennis Mes
Senior Manager
Tel: +31 (0)6 20 30 34 17
E-mailadres

Volg ons