CO2 Emissie verificatie (EU ETS, Swiss ETS & CORSIA)

Betrouwbaar, hoge kwaliteit en een soepel proces zonder gedoe achteraf Bent u op zoek naar een onafhankelijke en deskundige verificateur voor uw verplichte COemissie rapportage binnen de luchtvaart? Wilt u zonder gedoe aan de rapportageverplichtingen voldoen? Dan bent u bij PwC aan het juiste adres.

PwC is gespecialiseerd in de verificatie van CO emissie en tonkilometer verslagen sinds de introductie van het EU Emissiehandelssysteem (EU ETS) voor de luchtvaartsector in 2010. Deze verificaties voeren wij uit via een aparte entiteit, PricewaterhouseCoopers Certification B.V. onder accreditatie afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA). Ons certificaat (V104) kunt u vinden op de website van de RvA.

Wij staan voor hoge kwaliteit en het ontzorgen van onze klanten om zonder gedoe te voldoen aan de geldende monitoring, rapportage en verificatie-verplichtingen (MRV). Door onze kostenefficiënte en gedegen aanpak waarmee wij sinds 2010 de rapportages van vele luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben geverifieerd, hebben wij diepgaande kennis en ervaring ontwikkeld in ons team.

EU ETS verificatie als vertrekpunt

Sinds 2010 zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht om jaarlijks de CO emissies van, naar en binnen de EU te monitoren, rapporteren en te laten verifiëren. Vanaf 2012 geldt de verplichting om zogenaamde CO emissierechten in te leveren voor de hoeveelheid ton uitgestoten CO. Onder de voorwaarde van de ontwikkeling van een wereldwijd systeem dat reductie van CO emissies waarborgt, heeft de EU besloten om tot en met 2023 de scope van het EU ETS te beperken tot vluchten binnen de EU.

PwC is hiervoor geaccrediteerd en volgt de ontwikkelingen in regelgeving op de voet Wij hebben direct toegang tot de Europese Commissie en bevoegde gezagen binnen de verschillende EU landen om als onafhankelijke verificateur feedback te geven op de regelgeving en implementatie daarvan.

Swiss ETS in 2018 geïmplementeerd

Zwitserland heeft haar nationale ETS gelinkt aan die van de EU. Hiertoe dienen luchtvaartmaatschappijen die gepland vanuit Zwitserland naar de EU vliegen een tonkilometer verslag opstellen over 2018 teneinde gratis emissierechten aan te vragen voor een deel van de CO emissies voor deze vluchten. Vervolgens dienen de betreffende luchtvaartmaatschappijen jaarlijks een CO emissie rapportage op te stellen en, op een vergelijkbare manier als in het EU ETS, rechten hiervoor in te leveren. Zowel het tonkilometer verslag als de jaarlijkse emissieverslagen dienen door een voor EU ETS geaccrediteerde verificatie te worden geverifieerd. PwC is gemandateerd om verificatie voor het zogenaamde Swiss ETS uit te voeren.

CORSIA pakt wereldwijde CO emissies in de luchtvaartsector aan

De International Civil Aviation Authority (ICAO) heeft een systeem ontwikkeld voor de monitoring, rapportage en verificatie van CO emissies voor internationale vluchten wereldwijd. Dit systeem genaamd CORSIA (Carbon Offsetting & Reduction Scheme for International Aviation) is vanaf 2019 van kracht. Alle luchtvaartmaatschappijen dienen jaarlijks de CO emissies te rapporteren voor internationale vluchten. Voor 2019 en 2020 gaat het om alle international vliegbewegingen, vanaf 2021 alleen voor vluchten tussen landen die in scope zijn van het systeem voor wat betreft de compensatie van de groei in CO sinds 2020. Vanaf 2023 moeten airlines eens per drie jaar de groei van CO sinds 2020 rapporteren en aantonen dat deze groei is gecompenseerd met geschikte CO reductie certificaten. Zowel de COemissieverslagen als de compensatie verslagen moeten onder accreditatie worden geverifieerd. PwC geeft als expert feedback en input aan de ontwikkeling van CORSIA.

Door onze ervaring met de implementatie van EU ETS en deskundigheid op het gebied van MRV in de luchtvaartsector zullen wij ook voor CORSIA een accreditatie aanvragen om luchtvaartmaatschappijen wereldwijd middels onze effectieve verificatie te kunnen helpen te voldoen aan de MRV vereisten.

Toegevoegde waarde in het kort

Een onafhankelijke verificateur die uitstekende service en hoge kwaliteit levert. Kostenefficiënte en zorgeloze verificatie van uw CO emissies Schaalvoordelen bij combinatie van verificaties voor verschillende vereisten Schaalvoordelen bij integratie van verplichte verificatie onder accreditatie met vrijwillige verificatie van ISO14064 rapporten, milieurapportages, of andere niet-financiële verslaggeving. Diepgaande kennis om relevante aanbevelingen te doen ter continue verbetering van het opstellen van rapportages, rekening houdend met onze onafhankelijkheid

Contact

Hans Schoolderman

Partner, PwC Netherlands, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 76 58

Willem Wassink

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 84

Volg ons