Circular Business Model Transformation

Circular Business Model Transformation begeleidt uw bedrijf in de overgang naar een circulair business model

Case: Circulaire transformatie bij een maakbedrijf naar product-als-dienst

Een klant in het Midden Oosten vroeg aan het internationaal opererende Brabants maakbedrijf: “Ik wil jullie machine (>1 mld. waarde) als dienst gaan afnemen. Jullie blijven de eigenaar. Hoeveel kost me dat?” Het maakbedrijf, onze klant, raakte enthousiast want voorzag in dit model meer klantinteractie, een stabiele cashflow en de mogelijkheid om de kringloop te sluiten (‘circulair!’) door onderdelen steeds tijdig te reviseren. Anderzijds zag het klant-team als een berg op tegen de impact die deze transformatie zou hebben op de brede organisatie: kunnen onze sales-mensen dit ook verkopen? Wie gaat dit financieren? Kunnen we onze toeleveranciers hierin meekrijgen? Om nog maar te zwijgen over logistieke, accounting en organisatievraagstukken! Wat hebben we gedaan? Ons circulaire team bestaat uit professionals van strategie tot operations en tax, die hun vak én de circulaire economie snappen en samenwerken rondom 1 methodologie: Circular Businss Model Transformation. Door de cross-functionele betrokkenen van de klant met hun PwC counterparts gedurende 1 dag in een workshop de impact te laten uitdenken van deze transformatie, ontstond al snel een helder actieplan om de transformatie met vertrouwen in te zetten.

Wat is een circulaire economie?

Centraal in een circulaire economie staat het minimaliseren van waardeverlies. In Nederland wordt de economische potentie van dit model op 7 miljard euro geschat, voor de EU de jaarlijkse kostenreductie op 600 miljard. In de kern gaat het om het sluiten twee kringlopen.

  1. Verbruiksgoederen (consumables) worden onderdeel van de biologische kringloop, de biobased economy, waarin cascadering van hoogwaardige naar laagwaardige toepassingen – vaak over de grenzen van sectoren heen - mooie business cases oplevert.
  2. Gebruiksgoederen (durables) bevatten opgesloten (embedded) waarde aan materiaal, arbeid en ontwerp, die je verliest wanneer je het product – bij een smartphone is dit na gemiddeld 18 maanden – afdankt en het zou storten, verbranden of recyclen tot in het beste geval slechts de grondstoffen resteren. Dat inzicht uit de circulaire economie zet momenteel de maakindustrie aan tot innovatie van productontwerp, business model en samenwerking in de waardeketen om de technische kringloop te sluiten. Door het product te delen, hergebruik mogelijk te maken, of remanufacturing toe te passen na het eerste gebruik, behoud je die opgesloten waarde in plaats van die te vernietigen door te recyclen. Als gevolg van deze beweging zal binnen 10 jaar de sharing economy groter zijn dan de huursector, en zien steeds meer bedrijven dat een refurbished product-lijn superieure marges oplevert.

Hoe kunnen wij helpen?

De ervaring van ons wereldwijde circulaire econmie team is uitgekristalliseerd in een bewezen methode voor Circular Business Model Transformation die we bij u kunnen inzetten gericht op omzetgroei, kostenreductie, innovatie en risicomanagement (en milieuwinst). Toepassing van Industrie 4.0 speelt hierin een belangrijke rol.

Wij helpen u bij de transformatie naar een circulair business model door:

  1. Het in kaart brengen van de kansen van een circulair business model door: het integreren van circulaire principes in uw strategie; het in kaart brengen van uw huidige circulariteit; het bereken van uw waardeverlies door het hanteren van een lineair business model; en het generen en beoordelen van uw opties om circulair te worden
  2. Het ontwikkelen van uw circulaire business case op basis van: financieel modeleren van circulaire opties; een high-level ontwerp van uw toekomstige circulaire organisatie; en het bouwen van uw case-for-change
  3. Het ontwerpen van de blauwdruk van uw circulaire organisatie: gedetailleerd ontwerp van de verschillende functies binnen uw bedrijf in een circulair business model; leiderschap en begeleiding in uw circulaire transformatie
  4. Het uitrollen en evalueren van uw circulaire business model: implementatie en uitrol in uw verschillende business units; evaluatie van gerealiseerde voordelen; go-live

Ook hebben wij ervaring met:

  • Strategie en executie van zero-waste doelen
  • Circulair inkopen in publieke en private sector
  • Beleidsadvies

Contact

Hans Schoolderman

Partner, PwC Netherlands, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 76 58

Jan-Willem van den Beukel

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 46 58

Volg ons