Behavioural Change

Doelgericht sturen op cultuur en gedrag

Duurzaam succesvolle organisaties zorgen ervoor dat de gewenste en de werkelijke bedrijfscultuur met elkaar overeenkomen. Het zijn organisaties waarvoor ‘responsible governance’ geen loze kreet is. Wij helpen u bij het sturen op cultuur en gewenst gedrag, zodat ook uw organisatie ‘zegt wat ze doet en doet wat ze zegt’.

Behavioural Change

Responsible governance, een divers speelveld

De kwesties die kunnen spelen op het gebied van responsible governance zijn divers. Een aantal voorbeelden:

  • uw organisatie draagt haar kernwaarden niet (voldoende) uit;
  • het management vindt het lastig om duidelijk te formuleren waar de aandachtspunten (moeten) liggen. Denk hierbij aan spanningsvelden als kwaliteit versus financieel resultaat of individueel presteren versus teambelang;
  • de kernwaarden van uw organisatie zijn niet (voldoende) voelbaar binnen de organisatie;
  • er zijn signalen dat medewerkers zich niet gedragen volgens de gewenste normen en waarden;
  • de raad van bestuur wil het management een spiegel voorhouden.

Doelgericht sturen op cultuur en gedrag

Wij maken cultuur en gedrag tastbaar en helpen organisaties met sturen op cultuur en gedrag. Dat doen we op de volgende manieren:

  • we maken een cultuuranalyse waarbij wij de gewenste cultuur in kaart brengen op basis van de kernwaarden van uw organisatie;
  • we maken het begrip cultuur ‘meetbaar’ door het op te nemen in het internecontroleraamwerk van uw organisatie;
  • we verzorgen inhouse trainingprogramma’s ‘Sturen op cultuur en gedrag’.

Contact

Joukje Janssen

Partner

Tel: +31 (0)88 792 59 28

Volg ons