IT Risk and Resilience

Digital trust

IT risk resilience – geeft u het vertrouwen om risico te nemen en vertrouwen naar uw stakeholders uit te stralen. Met enige regelmaat worden bedrijven en hun klanten geconfronteerd met de impact van het niet beschikbaar zijn van (geautomatiseerde) diensten. Het vertrouwen in deze diensten, de bedrijven en de achterliggende technologie wordt hiermee ernstig geschonden. Geautomatiseerde diensten worden steeds complexer door het gebruik van verschillende technologieën en onderlinge afhankelijkheden, inclusief verouderde systemen en ketens van betrokken partijen. Dit gecombineerd met gefragmenteerd begrip van het IT landschap, druk op het sneller implementeren van wijzigingen tegen lagere kosten en een toenemende behoefte aan realtime beschikbaarheid van gegevensverwerking, betekent dat het beheersen van risico’s zich sneller en adequater moet aanpassen aan de dynamische omgeving.

IT Risk and Resilience

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij helpen u de volledige set van risico’s te identificeren en een IT governance en risk management proces te ontwerpen om deze risico’s adequaat te beheersen. Het PwC Risk Assurance Framework voorziet in een uitgebreid en bewezen aanpak om dit proces te begeleiden.

Door adequaat de risico’s te managen wordt u in staat gesteld de digitale mogelijkheden te omarmen en succesvol toe te passen.

Wat biedt PwC?

Resultaat van een adequaat risico management proces uit zich in:

 • uw digitale risico’s worden proactief geidentificeerd, geanalyseerd, beheersd en gemonitoord;
 • de informatie nodig om beslissingen te nemen is beschikbaar met één klik;
 • u bent goed gepositioneerd om hoge impact uitval van systemen te mitigeren en te voorkomen;
 • als IT incidenten voorvallen, bent u goed voorbereid en in staat snel te reageren;
 • u bent volledig compliant met wet- en regelgeving die IT afhankelijk zijn en uw compliance kosten nemen af.
 • IT resilience en continuiteit: Complexiteit in uw IT landschap leidt in potentie tot meerdere en hoge impact uitval als gevolg van fouten in enkel component en proces. Oplossingen voor data opslag en appliacties in de cloud brengen nieuwe risico’s met zich mee.
 • Compliance met regelgeving: Meestal worden meerdere vereisten gesteld vanuit diverse regelgeving oogpunt. Een geintegreerde aanpak is noodzakelijk om ineffientie van overlappende controles of ineffeetiviteit van ontbrekende controles te voorkomen.
 • IT governance: Een effectieve organisatie structuur en beheersframework om risico’s te kunnen beheersen is een vereiste om op adequate manier IT risico’s beheersbaar te maken.
 • Technologie mega trends: Analytics, big data, mobile, social media en cloud zorgen samen voor een klant gedreven kracht dat impact heeft op elke business en dat om verhoogd vertrouwen van deze klant in uw IT gedreven diensten vraagt. Een business strategie in dit digitale tijdperk is belangrijk. Investeringen in technologie kunnen u aan veel risico’s blootstellen, maar niet reageren zal u buiten spel kunnen zetten.
 • IT processen en assets: Het fundament bestaat uit robuuste en consistent toegepaste IT processen. Een onvolledig overzicht op uw IT assets (hardware en software) kan problemen veroorzaken op gebied van security, extra kosten (ivm licenties) en conitnuiteit.
 • Sourcing risico’s: Outsourcing gaat vaak fout. Goede voorbereiding en monitoring zijn essentieel

Contact

Mirjam Pauw

Senior Director

Tel: +31 (0)88 792 52 03

Volg ons