Business Controls Advisory

Een andere blik op interne beheersing

Van interne controle als kostenpost….

Veel bedrijven worstelen tegenwoordig met hun interne beheersing. Ondanks grote inspanningen in controlesystemen worden bestuurders nog steeds verrast door de gevolgen van niet afgedekte risico’s, fraudes of onbekende financiële tegenvallers. De toenemende wet- en regelgeving geeft ze vaak het gevoel dat investeringen in interne beheersing vooral bedoeld zijn om toezichthouders tevreden te houden. Interne controle zien zij daardoor vaak als een vereiste van buitenaf en soms zelfs als een beperkende factor voor rendement en groei.

….naar business control als één van uw meest waardevolle bedrijfsmiddelen

Het is onze stelling dat organisaties in de komende jaren interne beheersing gaan waarderen als een van de meest waardevolle onderdelen van hun bedrijf. Door optimaal gebruik te maken van ‘slimme’ controlesystemen, nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van ‘big data’ en toegepaste data- of procesanalyse zullen interne controlesystemen van de toekomst er drastisch anders uit gaan zien. Complexe handmatige controles achteraf verschuiven naar geautomatiseerde monitoringsystemen die continu processen en controlemaatregelen bewaken. In plaats van een beperkte focus op het afdekken van financiële risico’s (of negatieve gevolgen van het niet hebben van interne beheersing), zullen interne beheersingssystemen actief bijdragen aan performance verbeteringen in de totale waardeketen van de onderneming en het realiseren van kostenbeheersing.

Organisaties die op een continue wijze inzicht hebben in de kwaliteit van hun bedrijfsvoering en capaciteiten om hun strategie te realiseren, zullen eenvoudig kunnen voldoen aan externe wet- en regelgeving. Maar veel belangrijker, deze organisaties zullen in staat zijn expliciete verantwoording af te leggen over brede en in de toekomst steeds sterker wordende maatschappelijke verwachtingen, zoals vraagstukken als duurzaam & milieu, kinderarbeid, water foodprint, paardenvlees etc. Deze capaciteit bepaalt de toekomstige waarde van een organisatie en diens concurrentievoordeel in de toekomst meer dan alleen de financiële performance.

Door het toepassen van de technologische mogelijkheden van de nieuwe ‘digitale’ wereld, zullen organisaties in de komende jaren grote stappen maken in de volwassenheid van hun interne beheersing.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij ondersteunen onze klanten deze stappen te maken door het uitvoeren van toegepaste analyses, het geven van advies en het realiseren van verbeteringen in het kader van:

 • het afdekken van uw bedrijfsrisico’s,
 • beheersing van grote bedrijfsveranderingen,
 • risico’s en mogelijkheden in de nieuwe digitale wereld (social media, cloud, big data, mobile),
 • wet- en regulering (compliance),
 • kostenreductie van compliance,
 • performance verbetering, en
 • het zekerstellen van de realisatie van uw strategie.

Hiervoor hebben wij een allesomvattende en met tooling ondersteunde visie ontwikkeld genaamd towards continuous assurance (of kortweg TCA). TCA voorziet in een totaaloplossing voor het beoordelen en adviseren over uw interne beheersing waarbij wij gebruik maken van maturity models, best practices en benchmarking, maar u ook kunnen ondersteunen bij het implementeren van data-analyse, ‘big data’, GRC- en continuous monitoringsystemen en zelfs zover kunnen gaan dat wij (delen van) uw business control kunnen insourcen.

Wat het u oplevert

Onze dienstverlening op het gebied van business control advisory maakt dat u in de toekomst verzekerd bent van:

 • het optimaal afdekken van uw bedrijfsrisico’s;
 • het voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving (compliance);
 • betrouwbare stuurinformatie;
 • een optimale procesvoering en strategie-executie;
 • actuele informatie voor uw stakeholders op elk moment;
 • meer vertrouwen bij uw stakeholders;
 • lagere kosten.
Business Controls Advisory

Contact

Ronald Teuthof

Partner

Tel: +31 (0)88 792 53 01

Volg ons