CO2-emissieverificatie (EU ETS, CORSIA)

Onafhankelijke en deskundige C02-emissieverificatie voor de luchtvaart  

PwC is gespecialiseerd in de verificatie van CO2-emissie- en tonkilometerverslagen sinds de introductie van het EU-Emissiehandelssysteem (EU ETS) voor de luchtvaartsector in 2010. Deze verificaties voeren wij uit via onze entiteit PricewaterhouseCoopers Certification B.V. Onze accreditatie (V104) kunt u vinden op de website van de Raad voor Accreditatie. PwC kan u ook begeleiden bij CORSIA dat sinds 2019 van kracht is.

Lees verder of neem contact op met Marcus Looijenga

Wij hebben een track record op het gebied van emissie verificatie

Wilt u op een ongecompliceerde manier aan de rapportageverplichtingen voldoen? Dan helpen wij u graag verder. Wij staan voor hoge kwaliteit en het ontzorgen van onze klanten op het gebied van de geldende monitoring-, rapportage- en verificatieverplichtingen (MRV). Door onze kostenefficiënte en gedegen aanpak, waarmee wij sinds 2010 de rapportages van vele luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben geverifieerd, hebben wij diepgaande kennis en ervaring ontwikkeld in ons team. We hebben de Europese Commissie ondersteund in zowel het ontwerp van de monitoring- en rapportagereglementen, als de accreditatie- en verificatiereglementen, waardoor wij exact weten wat de vereisten zijn waaraan u moet voldoen.

PwC kan u ook begeleiden bij CORSIA

Sinds  2019 is CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) van kracht, een monitoringsysteem van de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO. CORSIA verplicht vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen jaarlijks te rapporteren over de CO2-emissies van hun internationale vluchten. In 2019 en 2020 zullen alle internationale vliegbewegingen worden gemonitord om een baseline te bepalen. In de jaren daaropvolgend moeten de luchtvaartmaatschappijen aantonen dat ze de groei van hun emissies compenseren met geschikte CO2-reductiecertificaten.

Wij hebben bij de RvA een aanvraag lopen om onze accreditatiescope te verbreden zodat we de luchtvaartsector ook kunnen ondersteunen bij het verifiëren van de CO2-emissie- en compensatieverslagen in het kader van CORSIA. De verwachting is dat deze accreditatie medio 2019 verkregen zal zijn.

Contact

Marcus Looijenga

Senior manager

Tel: +31 (0)88 792 45 77

Volg ons