CO2-emissieverificatie (EU ETS, CORSIA)

Onafhankelijke en deskundige C02-emissieverificatie voor de luchtvaart  

PwC is gespecialiseerd in de verificatie van CO2-emissie- en tonkilometerverslagen sinds de introductie van het EU-Emissiehandelssysteem (EU ETS) voor de luchtvaartsector in 2010. Deze verificaties voeren wij uit via onze entiteit PricewaterhouseCoopers Certification B.V. Onze accreditatie (V104) kunt u vinden op de website van de Raad voor Accreditatie. PwC kan u ook begeleiden bij CORSIA dat sinds 2019 van kracht is.

Lees verder of neem contact op met Marcus Looijenga

Wij hebben een track record op het gebied van emissie verificatie

Wilt u op een ongecompliceerde manier aan de rapportageverplichtingen voldoen? Dan helpen wij u graag verder. Wij staan voor hoge kwaliteit en het ontzorgen van onze klanten op het gebied van de geldende monitoring-, rapportage- en verificatieverplichtingen (MRV). Door onze kostenefficiënte en gedegen aanpak, waarmee wij sinds 2010 de rapportages van vele luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben geverifieerd, hebben wij diepgaande kennis en ervaring ontwikkeld in ons team. We hebben de Europese Commissie ondersteund in zowel het ontwerp van de monitoring- en rapportagereglementen, als de accreditatie- en verificatiereglementen, waardoor wij exact weten wat de vereisten zijn waaraan u moet voldoen.

PwC kan u ook begeleiden bij CORSIA

Om de klimaatimpact van de sterk groeiende luchtvaartsector te beperken is in 2019 de pilotfase van CORSIA (Carbon Offsetting & Reduction Scheme for International Aviation) gestart. Luchtvaartmaatschappijen moeten jaarlijks de CO2-emissies van hun internationale vluchten monitoren en rapporteren. 2019 en 2020 vormen een basis jaar waarna vanaf 2021 de compenserende maatregelen gefaseerd in werking treden. PwC is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie om wereldwijd CORSIA verificaties uit te voeren voor zowel emissierapporten als compensatierapporten. Samen met de luchtvaartindustrie dragen wij heel graag bij aan het wereldwijde doel om klimaatverandering aan te pakken.

Hoe PwC kan helpen

Vanuit ons Centre of Excellence brengen wij kennis en ervaring van EU ETS en CORSIA in om breder waarde toe te voegen voor klanten. Zo streven we samen met klanten naar efficiënte en tijdige monitoring, rapportage en verificatie van emissies in lijn met de diverse vereisten.

Contact

Marcus Looijenga

Marcus Looijenga

Director

Tel: +31 (0)88 792 45 77

Volg ons