Lease accounting

Lease-standaarden zijn aan het veranderen – bent u er klaar voor?

Wat betekent de nieuwe lease-standaard?

Alle leaseverplichtingen moeten met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen, met uitzondering van korte termijncontracten en leases van ‘kleine’ activa. Dit vereist de nieuwe lease-standaard IFRS 16 – Leases, die in januari van 2016 is uitgebracht door de IASB (FASB ASC 842 – Leases). Aanbieders van leases kunnen die grotendeels op dezelfde manier blijven verwerken. De gevolgen voor organisaties die leasen zijn groot en hebben impact op werknemers, beleid, processen en systemen.
Bekijk de infographic 'IFRS 16 – Leases The impacts' (En).

loading-player

Playback of this video is not currently available

Wat zijn de gevolgen?

De nieuwe lease-standaard heeft grote gevolgen voor organisaties die leasen. Balansen nemen toe, leverage ratio’s verslechteren en de kapitaalratio’s verminderen. De verlies- en winstrekening verandert, omdat de verantwoording van de kosten anders verloopt.

De nieuwe standaard beïnvloedt vrijwel alle gangbare financiële ratio's en prestatiecijfers, zoals solvabiliteit, current ratio, EBIT, bedrijfswinst, nettowinst, EPS, ROCE, ROE en operationele kasstromen. Deze wijzigingen zijn naar verwachting ook van invloed op bankconvenanten, credit ratings en financieringskosten en resulteren in andere gedragsveranderingen. Dit alles is voor organisaties reden om bepaalde 'lease versus koop'- beslissingen voor de toekomst opnieuw te beoordelen.

De accounting en financiële consequenties zijn slechts het topje van de ijsberg. Door de grote reikwijdte van deze regels moeten bedrijven hun bedrijfsprocessen veranderen op veel gebieden, waaronder finance en accounting, IT, inkoop, belasting, treasury, op juridisch en operationeel vlak en op het terrein van corporate vastgoed en HR.

Hoe kunt u zich op de nieuwe standaard voorbereiden?

Een goed uitgevoerde impactbeoordeling is een belangrijke eerste stap in het conversieproces. Begin nu met de voorbereiding om te achterhalen hoe de nieuwe standaard van invloed is op uw financiële toekomst, uw banken en investeerders en de manier waarop u zaken doet.

Zo kunnen wij u helpen

Een team van professionals van PwC kan u helpen om de veranderingen die de nieuwe lease-regelgeving met zich meebrengt op relevante terreinen in kaart te brengen. Wij kunnen u helpen om te bepalen wat de impact van de regelgeving op de verschillende terreinen is en ondersteunen bij de implementatie van de gewenste aanpassingen.

Diensten die wij bieden zijn onder meer:

  • Analyse van de huidige situatie
  • Opstellen van een roadmap, projectmanagement en governance
  • Technisch accountingadvies
  • Lease-data verzamelen, valideren, modelleren en analyseren
  • Operationele veranderingen en veranderingen die voortvloeien uit de leasestrategie
  • Software-selectie
  • Systeem-implementatie
Zo kunnen wij u helpen

Contact

Jay Tahtah

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 45

Volg ons