Ronald Teuthof

Partner, PwC Netherlands

Als professional heb ik mij in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ondersteuning van organisaties en directies bij brede beheersingsvraagstukken op het gebied van corporate governance, procesbeheersing en IT. Mijn toegevoegde waarde voor organisaties zit met name in de samenhang tussen genoemde deelgebieden. Hierbij concentreer ik mij op de strategische voordelen die bedrijven kunnen halen uit het optimaliseren en efficiënt inrichten van beheersing.

De basis en breedte van mijn specialisatie in interne beheersingsvraagstukken is gelegd als managementconsultant op het gebied van procesmanagement. Na enkele jaren gewerkt te hebben in de financiële controle en als IT-auditor, ben ik mij gaan toeleggen op corporate governance, risk management en internal auditing. De rode draad door mijn carrière wordt gevormd door grote veranderingstrajecten en met name systeemimplementaties. In diverse hoedanigheden heb ik een veelheid van grote projecten begeleid.

De laatste tien jaar heb ik mij toegelegd op de energiesector en met name de utilities en de problematiek rondom fusies, liberalisering, privatisering en vervolgens weer splitsing en overnames. Binnen PwC ben ik werkzaam binnen de business unit Business Assurance Services (BAS) en daarbinnen verantwoordelijk voor een team van ongeveer 25 professionals.

Sinds 2011 ben ik voortrekker van het PwC initiatief voor het strategisch positioneren van onze dienstverlening op het gebied van continuous monitoring & assurance, waarbij wij onze klanten ondersteunen om via eenvoudige volwassenheidsmodellen (maturity models) hun interne beheersing stapsgewijs en in onderlinge samenhang te optimaliseren.

Voorbeelden van recente opdrachten/projecten:

  • Ondersteuning van organisaties (Raad van Bestuur, divisies) om het volwassenheidsniveau van interne beheersing te vergroten (continuous monitoring).
  • Ondersteuning van grootschalige en strategische veranderprojecten, met name breed advies en quality assurance, alsmede het inrichten van IT-systemen binnen de energiesector, waaronder Microsoft AX, SAP ISU en gespecialiseerde software, zoals SAP GRC, CCH Team Mate (Internal Audit en Risk Management) en Dynasec GRC.
  • Beoordeling van brede vraagstukken op het gebied van IT-beheersing, waaronder inrichting IT-Governance, IT-procesmanagement, data management en security, alsmede het verlenen van assurance. Hieronder vallen ook ISA3402 (SAS70) certificeringen.
  • Advisering en beoordeling operationele en procesmatige beheersing, waaronder process maturity modelling.

Specialisaties

Mijn focus ligt op een breed scala aan dienstverlening op het gebied van interne controle binnen met name de energiesector. Denk aan controlezaken op corporate niveau, maar ook aan procesbeheersing en IT. Daarbinnen heb ik mij verder gespecialiseerd in ‘continuous monitoring’ en ‘continuous assurance’, waarbij op genoemde gebieden van interne beheersing volwassenheidsmodellen (maturity modelling), best practices en benchmarking worden toegepast.

Ervaring

Partner bij PwC Amsterdam Business Assurance Services
2006–heden

Director
2003–2006

Senior Associate – senior manager, PwC
1994–2003

PwC Management Consultants
2001–2003

Opleiding

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Economie (drs.)
Registeraccountant (RA)

Erasmus Universiteit (Rotterdam)
Register EDP-Auditor - RE

Certified Information Systems Auditor (CISA)

Ervaring

  • Partner sinds 2006

Specialisatie

  • Dienstverlening op het gebied van interne controle binnen met name de energiesector