Marc Bout

Partner, PwC Netherlands

Als partner bij PwC’s Pensioen, Actuariaat en Verzekering Services geef ik advies aan zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het Ministerie van VWS over het verbeteren van het Nederlandse zorgstelsel. Mijn expertise ligt op het gebied van het analyseren en benutten van de beschikbare data binnen de sector om de patiënttevredenheid te vergroten, processen te verbeteren en de financiële houdbaarheid te behouden.

'Ik wil in samenwerking met klanten en collega's complexe vraagstukken oplossen die het Nederlandse zorgstelsel verbeteren.'

Opleiding

  • Erasmus Universiteit Rotterdam – Doctoraal econometrie
  • Universiteit van Amsterdam – Doctoraal actuariële wetenschappen

Lidmaatschappen & nevenactiviteiten

  • Lid van Koninklijk Actuarieel Genootschap

Ervaring

  • Partner bij PwC sinds 2010

Specialisatie

  • People and Organisation
  • Financieringsvraagstukken