Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Eric Vroemen

Eric Vroemen

Partner, PwC Netherlands

Het doorgronden van het bedrijf en de industrie waarin het actief is, vormt de basis voor de fiscale positie van elke organisatie. Transfer pricing is de discipline binnen de internationale belastingen die zich toelegt het bepalen van de waardecreatie binnen een organisatie en hoe zich dat vertaalt naar de winstallocatie. Vervolgens moet deze uitkomst op een zodanige manier worden gecommuniceerd dat deze wordt begrepen door alle stakeholders. Wij bieden onze klanten gedegen kennis van de bedrijfsmodellen, de snelle ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en de verschillende standpunten van stakeholders.

'Transfer pricing is geen exacte wetenschap, maar laat ruimte voor interpretatie. Ondanks de inspanningen om meer internationale samenhang te bewerkstelligen, zien we duidelijk dat wetgevers en belastingdiensten unilaterale standpunten innemen. Dit resulteert in een toenemend risico van dubbele belastingheffing. Om hierop te anticiperen en dit te voorkomen, bied ik klanten graag mijn ervaring aan in het omgaan met deze uitdagingen. Dit kan zijn door hen te helpen bij het ontwerp, de implementatie, het documenteren en/of het beslechten van geschillen bij kwesties met betrekking tot verrekenprijzen.'

Opleiding

  • Erasmus Universiteit Rotterdam – fiscale economie

Lidmaatschappen & nevenactiviteiten

  • Lid van Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Ervaring

  • Partner bij PwC sinds 2010

Specialisatie

  • Corporate Tax
  • Transfer pricing
  • Dispute resolution
  • Business model optimization