Skip to content Skip to footer
Search

Preparation & Execution

Bij het voorbereiden en sluiten van de deal werken veel verschillende deal teams nauw met elkaar samen. In deze fase wordt de waarde van een bedrijf bepaald en worden garanties gelegd voor de investering. Ook bieden we de best passende financieringsoplossing voor ons klant.

Je kunt aan de slag bij de volgende teams:

Financial Due Diligence

Ons Financial Due Diligence team (FDD) is marktleider met talloze private equity en corporate klanten. Bij FDD adviseer je over de grootste en meest complexe, grensoverschrijdende deals. J Je geeft kopers inzicht in wat een transactie tot een succes maakt. Je beoordeelt de financiële situatie van een bedrijf, kijkt wat de kansen en risico's zijn en welke knelpunten een deal mogelijk in de weg staan. Daarnaast onderwerp je bedrijven aan een onafhankelijke beoordeling zodat kandidaat-kopers weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Je helpt jouw klanten om investeringsbeslissingen te nemen door onderliggende winstniveaus, werkkapitaalniveaus en balansposities te analyseren. Jouw bevindingen vormen de basis voor de waardering van de deal en geven klanten een belangrijk houvast bij de onderhandeling over prijs en voorwaarden.

View more

Corporate Finance - Debt & Capital Advisory

Omdat de financiële markt na de recente kredietcrisis minder transparant is geworden en wij een leidende rol hebben in het aantrekken van funding, geven CFO's en private equity partijen in toenemende mate hun financieringsproces aan ons uit handen. In opdracht van onze klanten zorg je bij Dept & Capital Advisory voor de inrichting van de best passende en toekomstgerichte financieringsoplossing. Naast een goed technisch fundament bouw je ook een groot en divers netwerk aan relaties op. Je schakelt op onze deals met het management, aandeelhouders en investeringsmaatschappijen, bankiers, advocaten, (sector)experts en overige belanghebbenden. Naast de inhoudelijke skills zijn je commerciële vaardigheden en doorzettingsvermogen belangrijke factoren om een succesvolle financiering te closen.

View more

Delivering Deal Value (DDV)

Kopers en verkopers moeten zicht krijgen op de voornaamste business drivers en kansen om snel en doeltreffend lucratieve deals te sluiten. Binnen DDV ondersteun je klanten in de afrondende fasen van een fusie of overname, of net daarna. Je helpt klanten om de potentiële waarde van een deal te realiseren en garandeert daarmee het succes van de investering. Binnen het DDV team houden we ons bezig met operationele en IT-due dilligence, het toevoegen van waarde door snelle operationele verbeteringen, het realiseren van geslaagde integraties/splitsingen van IT/operations bij overname- of afstotingsactiviteiten.

View more

Strategy

Bij Strategy help je bedrijven, investeerders en overheden om belangrijke strategische issues te inventariseren. Jouw werk omvat een gedegen analyse van de markt, concurrentie en bedrijfsinformatie, waardoor jouw klanten belangrijke beslissingen kunnen nemen op basis van onafhankelijk feitenonderzoek. Jouw aanbevelingen zijn concreet, pragmatisch en praktisch. Je verricht Commercial Due Diligence-onderzoek, beoordeelt de aantrekkelijkheid van markten, faciliteert bedrijfsplanning, verstrekt economisch advies en adviseert rondom  regelgevingsstrategieën.

View more

Valuations

De waarde van een onderneming speelt een belangrijke rol in zeer uiteenlopende situaties. Wat wil en kan een koper betalen voor een overname en wat verwacht de verkoper te ontvangen? Door het analyseren van de strategie, markt, historische resultaten en de toekomstige verwachtingen, kom je bij Valuations tot een inschatting van de waarde van een onderneming. Je vertaaltstrategische, operationele en financiële resultaten naar een onderbouwde waardering. De waardering wordt veelal uitgevoerd op basis van toekomstige winsten en kasstromen (en het risico daarvan), maar kan ook worden bepaald op basis van waarderingen van beursgenoteerde partijen of recente transacties.

View more

Data & Analytics

Dealmaking in het huidige datagevoelige zakenlandschap betekent dat er veel meer informatie beschikbaar is dan ooit tevoren. Maar het is het verhaal achter de gegevens dat telt. Bij het Deal Analytics-team combineer je diepgaande mogelijkheden op het gebied van datawetenschap met een breed zakelijk inzicht en kennis van de sector om klanten en andere dealteams in alle fasen van de deal te ondersteunen. Dit jonge en snelgroeiende team is de ideale kans voor analytisch talent dat echt invloed wil uitoefenen.

View more

Contact

Mayke Boetes

Mayke Boetes

Campusrecruiter Advisory Deals, PwC Netherlands

Tel: +31 6 43404413