People & Organisation

Binnen People and Organisation pak je verschillende soorten werkzaamheden op binnen 16 specialismen, die ook duidelijk met elkaar samenwerken:

Change Management and Communications

Je helpt organisaties bij het formuleren van een haalbare veranderstrategie, waarin de corporate waarden in lijn zijn met de waarden van de medewerkers. Je maakt onder meer de noodzaak tot verandering duidelijk, maakt mensen bewust van veranderuitdagingen, mobiliseert supporters voor verandering in de organisatie, toetst wat de impact van de verandering is en hoe goed de organisatie daarop is voorbereid.

Employment Law

Je biedt juridisch en strategisch advies over alle aspecten van het arbeidsrecht. Je herziet onder meer arbeidsovereenkomsten of stelt deze opnieuw op. Of je bent betrokken bij werkgelegenheidsvraagstukken die gepaard gaan met de verkoop of overname van een organisatie, zoals het ontslag en de overplaatsing van werknemers. Ook adviseer je over nieuwe contracten en beleidsregels, HR-management of beëindigingen van arbeidsovereenkomsten, inclusief het minimaliseren van risico's en vergoedingen.

Bekijk hier de video met uitleg over de verschillende specialismen

loading-player

Playback of this video is not currently available

Employment Tax & Benefits

Je houdt je bezig met tax planning, compliance en risk management op het gebied van werknemersbeloningen en -vergoedingen en werkgeversposities rondom loonheffing en premies sociale verzekeringen. Je maakt onder meer belastingrisico’s inzichtelijk voor organisaties en adviseert over tax control frameworks en onderwerpen zoals beloningsbeleid voor bestuurders, secundaire arbeidsvoorwaarden en declaraties.

Global Mobility

Je houdt je bezig met alles wat er komt kijken bij een internationale groep werknemers, uitzendingen van en naar Nederland of werknemers die dagelijks/wekelijks heen en weer reizen. Je richt je niet alleen op de internationale loon- en inkomstenbelasting, maar ook op de sociale zekerheidspositie (AOW / WW / WIA) en immigratiespecialismen.

HR function

Je helpt organisaties bij het realiseren van een effectieve HR-functie, die zorgt voor goede mensen, heldere processen en performance management, toegepaste technologie en inzichtelijke data-analyse. Je adviseert onder meer over transformaties van HR service organisatie naar People-services organisatie, uitbesteding van HR-processen, kostenbesparingen effectiviteitsverhogingen van HR-organisaties.

HR technology

Je adviseert over diverse HR-technologieën die de drijvende kracht zijn achter de transformatie van organisaties. Je zorgt ervoor dat werknemers (nieuwe) systemen zoals Workday, Oracle HCM en SAP SuccessFactors omarmen. Je helpt bedrijven om hun decentrale HR-systemen en applicaties te vereenvoudigen in de cloud en integreert hun HR-technologie met interne en externe systemen, zoals de loonadministratie of LinkedIn.

Leadership

Je helpt organisaties bij verandertrajcten, te beginnen bij de transformatie van hun leiders. Door de leiders van de organisaties bewust te maken van hun eigen waarden en de impact hiervan op het gedrag en de organisatiecultuur zullen zij hun vooropgestelde veranderplannen succesvol en duurzaam kunnen doorvoeren. Jij helpt deze leiders hun wendbaarheid, bewustzijn èn verantwoordelijkheid te versterken om sturing te geven aan de strategische transformatie(s) die hun organisatie ondergaat.

Organisation design

Je helpt organisaties efficiënte prestatie- en beloningsstructuren te creëren die parallel lopen aan de bedrijfsstrategie en die medewerkers stimuleren. Je adviseert organisaties als zij te maken krijgen een verandering van strategische richting, fusie of overname die een verandering in structuur, bestuur, of managementverantwoordelijkheden teweegbrengt. Ook help je bij het realiseren van kostenbeheersingen door middel van herstructurering, centralisering en/of sourcing.

Organisational culture

Je helpt organisaties met het creëren van een organisatiecultuur die hun strategie ondersteunt en overbrengt waar zij voor staan. Je doorziet het DNA van organisaties – zowel de waarden van het individu als de contextfactoren die gedrag beïnvloeden – en creëert beweging richting het gewenst gedrag.

Pension, Actuarial & Insurance Services

Bij Risk & Remuneration (R&R) houd je je bezig met belangrijke vraagstukken die spelen op het gebied van pensioenen, verzekeringen en/of arbeidsvoorwaarden. Door het gebruik van actuariële en financiële (risico)modellen en data analytics help je zowel nationale en internationale bedrijven. Je adviseert bedrijven over de financiële impact en risico's als gevolg van marktontwikkelingen, maar ook over de gevolgen voor hun medewerkers en klanten.   

People Analytics and Insight

Je helpt organisaties om hun HR-data inzichtelijk te maken. Je adviseert over het aangaan van strategische dialogen met business leaders over de impact van het gekozen -of het ontwikkelen (van een nieuw) personeelsbeleid. Ook reken je onder meer de gevolgen van scenario’s of interventies door en zorg je dat bedrijven meer grip krijgen op HR-aspecten zoals personeelsverloop of engagement.

People in Deals

Je adviseert organisaties die aan de vooravond staan van een fusie, overname, afsplitsing, integratie, verkoop of beursgang. Je helpt hen bij het sluiten van de transactie, (strategische) business transformatie of reorganisatie. Je zorgt ervoor dat organisaties ten tijde van verandering en in een deadline gedreven proces de gestelde doelen succesvol en tijdig behalen.

People Strategy

Je adviseert organisaties over hoe zij de juiste talenten kunnen aantrekken en behouden. Je helpt hen bij de uitwerking van hun business strategie in een effectieve people strategie of herijkt HR-strategieën na wijzigingen in de bedrijfsstrategie, bijvoorbeeld door een fusie of overname. Ook adviseer je bedrijven over Global Talent Mobility met het oog op globalisering en technologische ontwikkelingen.

Retirement and Pensions

Je adviseert organisaties over hun pensioenregeling(en) en bespreekt onder meer kosten, verplichtingen, HR-aspecten, relatie met andere arbeidsvoorwaarden en risico’s van de regeling. Dit kan zowel in stabiele situaties als bij veranderingen in de organisatie.

Reward

Je houdt je onder meer bezig met bestuurdersbeloningen en onderzoeken van retentieplannen en weet maar al te goed hoe je bestuurders aan je organisatie bindt, ook in internationaal verband. Je ontwikkelt onder meer beloningsstrategieën die de organisatiedoelstellingen ondersteunen, prestaties bevorderen en waarde voor aandeelhouders creëren.

Workforce Capability

Je helpt organisaties inzicht te krijgen in de behoeften van de onderneming tijdens de gehele levenscyclus van medewerkers: bij het aantrekken, het behouden, het motiveren, het opleiden, het ontwikkelen en het vergroten van hun betrokkenheid. Jij zorgt er met jouw adviezen voor dat organisaties op de juiste plaats, op het juiste moment en tegen de juiste kosten over de juiste mensen met de juiste vaardigheden beschikken.

Contact

Volg ons