Skip to content Skip to footer
Search

Operations

De veranderende markt vereist dat organisaties wendbaarder worden. Succesvolle organisaties van de toekomst zijn diegene die zich snel kunnen aanpassen en handelen, snel leren en dynamische loopbanen omarmen. Dit betekent dat bedrijven hun bestaande bedrijfsmodel opnieuw moeten uitvinden en moeten gaan nadenken over deze transitie. Met onze expertise in de gehele waardeketen van inkoop, productie, warehousing, planning, sales tot distributie helpen wij klanten in alle sectoren om hun nieuwe strategie te transformeren naar een werkend en winnend bedrijfsmodel. Met procesoptimalisatie en herijking van de organisatie helpen wij onze klanten zich voor te bereiden op deze nieuwe wereld.

Organisational Transformation (CIPS)

Het Organisational Transformation team lost een diversiteit van problemen op bij klanten die in ontwikkeling zijn. We helpen ze in de transformatie door een optimaal organisatieontwerp met ze te maken, waarin processen soepel verlopen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. We maken organisaties reactiever op hun omgeving, meer gericht op hun klant, en digitaler. Een voorbeeld onderwerp waarbij wij klanten helpen betreft het ontwerpen en inrichten van nieuwe organisatiemodellen. De wereld verandert snel en organisaties passen zich aan. Zo veranderen ze vaak van het verkopen van producten naar het aanbieden van services, vaak in vorm van abonnementen (denk bijvoorbeeld aan Netflix, Spotify, Swapfiets). Ook de medewerkers veranderen: in plaats van focussen op het verkrijgen van een goede plaats in de hiërarchie met zicht op een ‘corner office’, zoeken medewerkers meer flexibiliteit en multi-functionele samenwerking waarin het informele netwerk belangrijker wordt dan de formele organisatiestructuren. Wij helpen klanten met het bouwen van de organisatie van de toekomst waarbij wij alle aspecten (structuur, processen, governance, IT, mensen) bij elkaar te brengen

We zijn een jong, divers en ambitieus team dat ‘works hard en plays hard’. In ons team werken mensen van van verschillende nationaliteiten en achtergronden wat ook past bij de (veelal internationale) klanten waar we voor werken. Wat ons werk leuk maakt is dat wij zowel strategisch als operationeel met onze klanten mee mogen denken. Zo ben je bezig met het uitdenken van een nieuw organisatiemodel maar mag je dit vervolgens ook samen met de klant implementeren. Dat maakt het werken in ons team uitdagend en nooit saai.

View more

Supply Chain Management (CIPS)

Binnen het Supply Chain & Procurement team helpen we onze klanten bij het optimaliseren van de Supply Chain en de Inkoopfunctie. Je helpt klanten bijvoorbeeld bij het begrijpen en toepassen van de laatste (digitale) ontwikkelingen, het ontwerpen en implementeren van nieuwe organisatiestructuren, het implementeren van nieuwe Supply Chain concepten, het optimaliseren van de manufacturing of logistieke footprint, het introduceren van Sales & Operations Planning, kostenreductieprogramma’s, spend analyses en andere verbeteringen binnen de Supply Chain of Inkoopfunctie. Soms beslaan projecten alleen een strategische vraag, een andere keer alleen de implementatie, maar vaak zijn we betrokken van de strategie tot het implementeren ervan (“from strategy through execution”). Zo weten we zeker dat ons advies ook in praktijk werkt en de beoogde voordelen behaalt, zodat we maximale waarde toevoegen voor de klant.

Je werkt bij ons voor verschillende klanten in verschillende industrieën, elk met een ander vraagstuk. Elk project is anders, waardoor je continu nieuwe dingen blijft leren. Naast ‘learning on the job’ heeft PwC een uitgebreid talent management programma met trainingen en cursussen die je leercurve versterken en zorgen voor uitdagingen op elk niveau binnen de organisatie, met bijbehorende doorgroeimogelijkheden.

Veel projecten doe je in samenwerking met collega’s uit andere competentiegroepen (zoals Finance, Change Management of Risk) of bijvoorbeeld met onze M&A of belastingadviesteams. Wij werken altijd nauw samen met de klant, in cocreatie. Hierdoor leer je de organisatie van de klant in korte tijd erg goed kennen, en werk je samen naar een eindresultaat toe waarvan je zeker weet dat je de waarde levert die de klant ook van je verwacht.

PwC kenmerkt zich door een open cultuur, met weinig hiërarchie. Collega’s zullen altijd bereid zijn om je te helpen. Bijvoorbeeld met het schrijven van een proposal, het leveren van bepaalde expertise of om een coachingsgesprek met je aan te gaan: de deur staat altijd open, van consultant tot partner.

View more

Operations publieke sector

Bij Operations voor de publieke sector werk je binnen een team gespecialiseerd in Mobility of Capital Project & Infrastructure (CP&I).

Bij CP&I adviseer je klanten op financieel, technisch en contractueel vlak bij grote, complexe (bouw)projecten. Je gebruikt nieuwe technologieën om processen te verbeteren en ondersteunt klanten bij het kiezen van duurzame en circulaire oplossingen. In dit team kun je ontzettend veel leren: zowel inhoudelijk als op gebied van leiderschap. De impact die wij maken en de verscheidenheid aan opdrachten maakt dat het werk altijd uitdagend blijft.

Als je ervan houdt met mensen om te gaan en affiniteit hebt met techniek dan is werken bij CP&I een goede match.

View more

Operations financiële sector

Bij Operations voor de financiële sector werk je binnen het  Strategy, Regulations and Transformation team of het Customer & Operations team. 

Strategy, Regulations and Transformation team

Binnen het Strategy, Regulations and Transformation team houd je je als consultant bezig met complexe vraagstukken op het gebied van compliance en integriteit. Financiële instellingen moeten voldoen aan hun belangrijke maatschappelijke rol als poortwachter van het financiële stelsel. Jij helpt deze financiële instellingen bijvoorbeeld door hun compliance risico's in kaart te brengen en advies te geven over hoe ze om kunnen gaan met de continue wijzigende wet- en regelgeving. Na het identificeren, herstel je de tekortkomingen in hun regelnaleving en evalueer je de verbeteracties. Als Regulatory Operations consultant geef je ook advies voor een optimale inrichting van de compliance functie, het ontwikkelen en implementeren van compliance beleid en bijbehorende procedures. Je adviseert bijvoorbeeld hoe een financiële instelling een data-analysecentrum en de daarbijhorende processen effectief en efficiënt inricht, zodat risicoanalyses uitgevoerd kunnen worden volgens de beoogde kwaliteit.

PwC is toonaangevend op het gebied van Regulatory Operations, en ons team onderscheidt zich voornamelijk door de prettige sfeer die er heerst. Je bent onderdeel van een groter divers team (ca. 50 man) waarin ruimte is voor veel verschillende type mensen, nationaliteiten en kwaliteiten. Er worden veel activiteiten georganiseerd om als een hecht team te kunnen blijven werken, ondanks de verschillende projecten die iedereen doet. Denk aan maandelijkse teammeetings, kennissessies, maar ook borrels en teamweekends. 

Customer & Operations team (financiële sector)

Binnen het Customer & Operations team (C&O FS) lossen wij samen met de klant belangrijke problemen op die gerelateerd zijn aan front-office en back-office transformaties. Voorbeelden van projecten zijn: het bedenken van een nieuw verdienmodel voor een particuliere verzekeraar, het ontwerpen van een nieuw target operating model voor een bank of het uitdenken van een nieuw ecosysteem voor een zakelijke verzekeraar.

Wat het werk binnen C&O FS extra interessant maakt is dat de financiële sector volop aan verandering onderhevig is door verschillende factoren, zoals: maatschappelijke druk en technologische ontwikkelingen. Binnen C&O FS krijg jij de kans om met innovatieve ideeën organisaties te helpen deze veranderingen aan te pakken.

Waarom nou PwC? Behalve dat wij met de grootste klanten werken en jij hier alle facetten van de consultancybranche zult gaan meemaken, geloven wij in een informele cultuur, waar we iedereen stimuleren om open-minded te zijn, waar iedereen wordt gerespecteerd en waar echt naar iedereen wordt geluisterd. 

View more

Contact

Keesjan Bongaertz

Keesjan Bongaertz

Recruiter professionals Advisory Consulting and Cybersecurity & Forensics, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 83 05 94 98

Marijn de Boer

Marijn de Boer

Recruiter Consulting - Experience Center en Marketing, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 14 83 99 58

Volg ons