Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Jouw werk en de maatschappij

Bij PwC sta je als accountant, adviseur of belastingspecialist midden in de maatschappij. Jouw werk heeft een directe impact op de maatschappij en daar handel je ook naar. Je levert graag een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; corporate social responsibility (CSR) is een onmisbaar onderdeel van jouw dienstverlening en jouw manier van werken.

Bouwen aan vertrouwen

Als PwC’er bouw je aan vertrouwen. Vertrouwen in bedrijven, in de samenleving en in de toekomst. Je bent ervan overtuigd dat jij, samen met jouw klanten, het verschil kunt maken door jouw kennis, vaardigheden en netwerk in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doe je in jouw dagelijks werk, maar ook in speciale diensten voor jouw klanten op het gebied van duurzaamheid, vergrijzing en mobiliteit.

Ons Corporate Responsibility-beleid richt zich op vier focusgebieden: verantwoord ondernemen, diversiteit en inclusie, maatschappelijke betrokkenheid en milieubeheer. 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Corporate Responsibility

Verantwoord ondernemen

Wij zijn overtuigd van onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Daarom vinden we verantwoord ondernemen van het allergrootste belang. 

Diversiteit en inclusie

Be yourself. Be different.

PwC streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen.

Lees meer

Maatschappelijke betrokkenheid

Behalve voor klanten zetten wij onze talenten ook in voor maatschappelijke projecten. Niet met geld, maar met onze kennis en kunde ondersteunen we grote en kleine maatschappelijke organisaties.

Milieumaatregelen

In 2030 wil PwC volledig circulair en klimaatneutraal zijn. Om deze ambitie te bereiken, hebben we al verschillende maatregelen genomen. Initiatieven zijn aansluiting bij TransitieCoalitie voor duurzame energie, afvalscheiding & compost, vergroten van elektrisch wagenpark, minder elektriciteitsverbruik op kantoren en duurzaamheid in de keten.

Verantwoord ondernemen

Je komt terecht in een diverse organisatie, waar medewerkers én klanten zich thuis voelen. Voor jou staat de kwaliteit en integriteit van onze producten en diensten voorop. Dat kan ook niet anders als je mag meedenken over belangrijke onderwerpen als bezuinigingen, schommelende olieprijzen, vergrijzing en de toekomst van de zorg. Je draagt pro-actief onze visie op maatschappelijke vraagstukken uit en ethiek is een vast onderdeel van onze trainingen en processen. Daarnaast neem je in jouw adviezen de gevolgen mee voor het welzijn van mens en dier, het milieu en de lange termijn en bespreek je de maatschappelijke impact hiervan met jouw klant.

Milieubeheer

Als PwC’er streef je ernaar de druk op het milieu te beperken door minder CO2-uitstoot, vooral op het gebied van mobiliteit en energieverbruik. Je werkt in energiezuinige kantoren en kunt kiezen voor een ov-kaart. Je wordt gestimuleerd een relatief zuinige leaseauto te kiezen; tegelijkertijd wordt de uitstoot van jouw auto- en vliegkilometers gecompenseerd door investeringen in duurzame energieprojecten. In 2030 wil PwC volledig circulair en klimaatneutraal zijn.

Maatschappelijke betrokkenheid

Social enterprises

Je kunt je onder werktijd inzetten voor een maatschappelijk doel, hetzij een bestaand doel of een project dat je zelf aandraagt. Daarbij zet je jouw kennis en kunde in zoals altijd: wat je doet, ligt in het verlengde van je gewone werk, alleen wordt er geen rekening verstuurd. Een typische win-win situatie: jij doet waar je het beste in bent én een maatschappelijke instelling wordt geholpen. Sinds 2013 richten we ons speciaal op zogenoemde social enterprises.

Bij social enterprises is geld verdienen niet het doel, maar een middel om de wereld rechtvaardiger en socialer te maken. Het sociale of ecologische doel staat voorop; deze ondernemingen zetten zich vaak in voor eerlijke handel, voor meer sociale samenhang, of ze maken een product dat ecologisch verantwoord is. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze sociale ondernemingen een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zetten wij ons voor de volgende initiatieven in

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL

We zijn een van de founding partners van dit landelijke platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Social Enterprise Expertise Center

Social Entreprise Expertise Center

Vanuit persoonlijke betrokkenheid zetten we onze kennis, kunde en expertise in voor CR-projecten voor social enterprises. Als PwC’er mag jij binnen werktijd uren besteden aan een zogenaamd pro bono-project. Het afgelopen jaar hebben wij meer dan 10.000 uur besteed aan zulke projecten en er zo’n 56 afgerond.

Social Impact Lab

Social Impact Lab

In deze challenge voor start-ups kunnen de drie meest belovende beginnende sociale ondernemingenaanspraak maken op twee jaar begeleiding van PwC, huisvesting en financiering.

Overige initiatieven

Naast deze initiatieven op het gebied van social enterprises kun jij je binnen PwC ook nog inzetten voor de volgende maatschappelijk verantwoorde projecten

What matters 2U

Met de stichting What matters 2U uiten we onze waardering voor collega’s die zich - ook buiten werktijd - inzetten voor een goed doel. Als jij je als PwC’er vrijwillig inzet voor een goed doel kun jij een award winnen, met een geldprijs die ten goede komt aan het project waarvoor jij je inzet.

Young CR

Young CR

Je kunt toetreden tot het netwerk van jonge PwC’ers die corporate responsibility belangrijk vinden en allerlei activiteiten organiseren om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en te houden binnen PwC.

Giving back

Giving Back

Als PwC’er kun je je als mentor inzetten voor de stichting Giving Back, die ambitieuze scholieren en studenten, voor het merendeel met een multiculturele achtergrond, ondersteunt bij hun studiekeuze, de start van een succesvolle carrière en het opbouwen van een relevant netwerk.