Bouw

Bekijk deze pagina in: English

De huidige economische omstandigheden leiden in de bouwsector tot beperkte financieringsmogelijkheden en dalende orderportefeuilles. Ook ontwikkelingen in regelgeving zorgen voor prijsdruk. Dit heeft scherpe prijsconcurrentie en lage winstmarges tot gevolg.

Lees meer

Publicaties

Top bouwondernemingen in Nederland

De jaarlijkse performance-meting van de top bouwondernemingen in Nederland over het verslagjaar 2015. Het centrale thema in deze publicatie gaat over digitalisering en innovatie in de bouw, ook wel Industrie 4.0 genoemd. Deze ontwikkeling brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.

Meer publicaties

Bas Weber

Sectorleider Bouw

Tel: +31 (0)88 792 72 50

E-mail