IFRS nieuws augustus 2018

24/08/18

In de IFRS-nieuws van augustus 2018 worden de toelichtingen behandeld die moeten worden opgenomen in interimberichten in 2018 over de nieuwe IFRS standaarden IFRS 9 (financiële instrumenten) en IFRS 15 (omzet uit contracten met klanten). Ook wordt ingegaan op de (hyper)inflatie in Argentinië en de gevolgen die dit heeft voor de verslaggeving. Ten slotte wordt in een blog aandacht besteed aan de toelichting van assumpties en schattingsonzekerheden in het kader van de toepassing van IFRS 9 bij de waardering van vorderingen.

Contact

Arjan Brouwer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 45

Volg ons