Wat we anders kunnen doen na de Covid-19-crisis

27/05/20

Rethink NL - aanbevelingen voor de nieuwe werkelijkheid

De omscholing van mensen om hun kansen op werk te vergroten wordt belangrijker. In het onderwijs neemt het gebruik van digitale hulpmiddelen versneld toe. Docenten staan daarbij voor de uitdaging om hun digitale kennis te vergroten en te gebruiken. In de gezondheidszorg heeft de Covid-19-crisis aangetoond dat andere manieren van werken mogelijk zijn, bijvoorbeeld zorg en dagbesteding op afstand met behulp van digitale middelen.

Rethink NL

Aanzet tot fundamentele veranderingen

Dit zijn enkele verwachtingen die onze experts op onze speciale Rethink NL-website geven voor de periode na de coronacrisis. Gezien de omvang, de ernst, de duur en de tot dusver genomen maatregelen zullen de effecten van de Covid-19-pandemie waarschijnlijk langer nagalmen dan we nu kunnen voorzien. Hoe de wereld er straks precies uitziet en hoe ons leven is veranderd, is nog onduidelijk. De crisis kan wel de aanzet zijn tot meer fundamentele veranderingen en momentum verschaffen om samen problemen op te lossen die er eerder ook al waren, maar die door de crisis urgentie hebben gekregen.

Nieuwe inzichten door de crisis

Wij hebben daarvoor een eerste aanzet gedaan. Tot welke nieuwe inzichten zijn we tijdens de crisis gekomen en welke geleerde lessen willen we meenemen naar de toekomst? Welke zaken kunnen we nu heroverwegen? Onze experts hebben naar de ontwikkelingen op diverse deelgebieden en sectoren gekeken en geven hun verwachtingen en aanbevelingen.

Lees meer over onze verwachtingen en aanbevelingen voor het onderwijs, de gezondheidszorg, de mobiliteit, de rol van de overheid, op het gebied van cyber en privacy, human resources en de inrichting van de supplychain.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons