Koorddansen op weg naar de Brexit

Over een jaar verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en de afgelopen maanden zijn meer details over de Brexit bekend geworden. In de nieuwe Brexit Update van PwC bekijken we wat het proces ons tot nu toe heeft geleerd en wat we van het eindspel kunnen verwachten. Hoe moeten bedrijven zich voorbereiden? En bestaat nog steeds de kans dat er toch geen overeenstemming komt?

‘Hoewel we verwachten dat er een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk komt', zegt Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, 'zijn er nog steeds discussiepunten die ervoor kunnen zorgen dat het Vereningd Koninkrijk de EU verlaat zonder een overeenkomst op 29 maart 2019 of 31 december 2020. Dit zou betekenen dat we dan terugvallen op de WTO-variant. '

Stand van zaken in Brexitproces

Tot nu toe had het proces de volgende resultaten:

  • Er is een overeenkomst op hoog niveau over de voorwaarden voor het Verenigd Koninkrijk om de EU vanaf 29 maart 2019 te verlaten.
  • De voorwaarden voor een overgangsperiode tot het einde van 2020 zijn voorlopig overeengekomen. De ambitie van zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk is dat de details van de nieuwe relatie vóór het einde van de overgangsperiode worden uitgewerkt en goedgekeurd, met ingang van 1 januari 2021.
  • De EU heeft zich gecommitteerd aan richtlijnen voor de onderhandelingen over de toekomstige relatie met het Verenigd Konijkrijk.

Inspelen op de gevolgen

Bij de mogelijke scenario's voor een toekomstige relatie houden wij rekening met vereisten van beide zijden. In beide mogelijke scenario’s zal het Verenigd Koninkrijk zowel de interne markt als de douane-unie verlaten. Bedrijven kunnen daarom al beginnen met het inspelen op de gevolgen.

Jan Willem Velthuijsen: 'Kortom, we adviseren onze klanten om zich voor te bereiden op een scenario waarin het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaakt van de interne markt of de douane-unie, wat betekent dat niet-tarifaire en mogelijk ook tarifaire handelsbelemmeringen een rol gaan spelen na 2020.'

 

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons