De niet te stoppen convergentie van industrieën

Nieuwkomers zorgen voor blijvende groei van productiviteit

We bevinden ons midden in een ongekende periode van digitale disruptie, die wordt gekenmerkt door het vervagen van de grenzen tussen traditionele industrieën. De mogelijkheden die de digitalisering biedt, zorgen voor een nieuw soort bedrijven. Deze start-ups betreden sectoren die ogenschijnlijk niet zijn gerelateerd aan hun corebusiness en gaan voorbij aan ‘gebruiken’ die in sommige industrieën al tientallen jaren bestaan.

Disruptieve activiteiten volgen patroon van economische groei

Toch is het niet de eerste keer dat ‘nieuwkomers’ voor een verstoring van de traditionele patronen zorgen. Historisch gezien volgen de disruptieve activiteiten van nieuwkomers het cyclische patroon van economische groei. Gezien vanaf het begin van deze eeuw bevinden we ons nu in het midden van de derde golf. Deze golf is echter uniek in de impact die hij naar verwachting zal hebben, zo blijkt uit het PwC-onderzoek Drive or be driven - Understanding the third wave of industry convergence.

Huidige fase uniek in spreiding en intensiteit

In vergelijking met eerdere periodes waarin industrieën werden beïnvloed door nieuwe concurrentie, is de huidige fase uniek in haar spreiding en intensiteit. In meer dan twintig jaar zijn het aantal en de activiteiten van nieuwkomers niet zo hoog geweest. Dit komt mede doordat bedrijven veel bezig zijn met het verkennen van nieuwe technologieën; niet per se om te innoveren, maar om concurrerend te blijven.

Activiteiten van nieuwkomers nemen in alle bedrijfstakken exponentieel toe

Huidige disruptie beïnvloedt hele industrie

De eerste twee fasen van disruptie sinds het begin van de eeuw werden grotendeels aangedreven door een paar industrieën. Dat leidde tot een beperkte impact op macro-economisch niveau. De huidige golf beïnvloedt de industrie over de hele linie, waardoor de gevolgen veel groter zullen zijn.

Technologie is de meest gekozen sector tijdens fase 3

Verstorende effect nieuwkomers blijft bestaan

Wij verwachten dat de derde golf op den duur weer afvlakt. Naarmate opkomende technologieën volwassen worden, breiden gevestigde bedrijven waarschijnlijk hun capaciteiten zelf uit in plaats van samen te werken met sectoroverschrijdende start-ups of scale-ups. Maar dit heeft weinig invloed op het verstorende effect dat nieuwkomers al hebben veroorzaakt.

Nieuwe diensten en producten zorgen voor toenemende vraag

Ons onderzoek laat een oorzakelijk verband zien tussen nieuwkomers en de productiviteit van industrieën. Nieuwe diensten en producten zorgen voor een toenemende vraag. Dit stimuleert de groei in alle bedrijfstakken. Hoewel de impact op gevestigde bedrijven is misschien niet altijd positief, zeker als zij te laat hebben gereageerd op deze disruptieve golf.

Nieuwkomers zorgen voor een voortdurende groei in de productiviteit

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons