Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Talent

‘Omgaan met de nieuwe realiteit’

Nederlandse CEO’s maken zich zorgen over de beschikbaarheid van vaardigheden die essentieel zijn voor hun bedrijf. Zeventig procent van de ondervraagden in de CEO Survey geeft aan dat dit in meer of mindere mate een kopzorg is. PwC-bestuurder Marc Borggreven, verantwoordelijk voor human capital, herkent de krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan de juiste vaardigheden. Volgens hem moeten organisaties op zoek naar een juiste mix van nieuwe instrumenten om met deze nieuwe realiteit om te gaan.

Skill gap is een gegeven

Borggreven aanvaardt de ‘skill gap’ voorlopig als een gegeven. De vraag naar digitale vaardigheden is zo groot dat van het formele onderwijs nauwelijks verwacht kan worden dat ze op korte termijn aan die behoefte voldoet. Bovendien gaan technologische ontwikkelingen zo snel dat niemand meer voor het leven ‘klaar’ is als de deur van de school of universiteit dicht getrokken is. Er rest bedrijven dus weinig anders dan zelf de handschoen op te pakken om de kloof te dichten door mensen te trainen en te herscholen. Niet eenmalig maar continu. Permanente educatie maar dan buiten de gebaande paden.

De mentaliteit voor voortdurende ontwikkeling  

Zo kunnen organisaties een 'growth mindset' stimuleren en faciliteren waardoor de werknemers eerder geneigd zullen zijn veranderingen te omarmen. Marc Borggreven: 'Intelligentie is geen vast gegeven, maar maakbaar door mensen op een bepaalde wijze tegen uitdagingen, tegenslagen en inspanningen te laten aankijken. Dat klinkt logisch, maar veel mensen vermijden de dingen die ze niet kennen, zijn bang om fouten te maken en vinden feedback krijgen niet per se altijd leuk.'

Een purpose, inclusiviteit en flexibiliteit

Borggreven is er daarnaast van overtuigd dat organisaties met een heldere purpose (waarom doet een bedrijf wat ze doet?) en een gedeelde set aan waarden een significante voorsprong hebben op de arbeidsmarkt. Echtheid, vertrouwen en transparantie zijn onderwerpen die tot de verbeelding spreken. Dat geldt ook voor organisaties die inclusief en flexibel zijn. ‘Dan doel ik natuurlijk op aspecten als gender of migratieachtergrond, maar niet alleen. Het gaat om het faciliteren van mensen in hun eigen individuele keuzes. Organisaties worden een stuk aantrekkelijker voor mensen als deze voor een groot deel zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken en als er ruimte is voor individuele keuzes naast het werk, bijvoorbeeld op het gebied van familie, sport, vrijwilligerswerk of noem maar op. De voorsprong op de arbeidsmarkt moet uiteindelijk leiden tot een groter aandeel van de kleiner wordende taart.’

Volg ons