Artificial Intelligence

Meerderheid bedrijven moeten nog beginnen met ontwikkeling van artificial intelligence

Een meerderheid van de Nederlandse CEO’s (67 procent) denkt dat artificial intelligence (AI) de komende vijf jaar sterke invloed zal hebben op de manier van zaken doen (wereldwijd ligt dat percentage zelfs op 85 procent). Grote stappen om AI in te zetten, zijn echter nog niet gezet. In Nederland is een derde van de ondervraagden begonnen met de uitrol van AI-initiatieven, maar slechts op kleine schaal. Een zelfde percentage wil daar de komende drie jaar mee beginnen.

Lees hier de blog van Renate de Lange over AI en duurzaamheid

Een derde van de CEO’s heeft helemaal geen plannen

Artificial intelligence is de naam voor de technologie waarbij computers worden ingezet om op basis van enorme hoeveelheden data beslissingen te nemen of taken uit te voeren. De ontwikkeling hiervan wordt steeds actueler nu er allerlei technieken ontwikkeld zijn waarmee die data beschikbaar komen. Ondanks de ‘buzz’ rond AI en de grote aandacht hiervoor, zijn CEO’s dus nog niet massaal begonnen met het ontwikkelen van initiatieven hiervoor. De meeste ondervraagden willen hier de komende jaren mee aan de slag gaan, maar nog steeds 33 procent van de Nederlandse CEO’s zegt helemaal geen plannen te hebben voor het ontwikkelen van AI in het eigen bedrijf.

Met het oog op de verdere ontwikkeling van AI en andere nieuwe technologie ervaren CEO’s een probleem met de beschikbaarheid van de juiste vaardigheden op de arbeidsmarkt. Zeventig procent maakt zich hier zorgen over. Een groot deel zet in op training en herscholing om die ‘skill gap’ te overbruggen.

Op AI gebaseerde beslissingen moeten uitlegbaar zijn

In deze 22e CEO Survey heeft PwC de ondervraagden een aantal stellingen voorgelegd over AI waaruit blijkt dat er verschillend gedacht wordt over deze technologische ontwikkeling. Waar vrijwel iedereen het over eens is (in Nederland 90 procent), is de stelling dat beslissingen die genomen worden op basis van data en AI goed uitgelegd moeten kunnen worden. Hiermee onderstrepen CEO’s het belang van vertrouwen dat zij zelf, hun klanten en andere stakeholders moeten hebben in data-gedreven beslissingen.

Een meerderheid zegt ook dat de inzet van AI een positieve invloed kan hebben op de maatschappij. De meningen beginnen echter verdeeld te raken als het gaat om andere stellingen. Zo denkt slechts de helft van de Nederlandse CEO’s dat AI de intelligentie van mensen zal overtreffen. En op de stelling dat AI een oplossing kan zijn voor het elimineren van vooroordelen (‘bias’) bij beslissingen, antwoordt meer dan de helft ontkennend. Een meerderheid van de CEO’s in Nederland (67 procent) vindt wel dat de overheid een belangrijke en integrale rol moet spelen bij de verdere ontwikkeling van AI.

Contact

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 58

Volg ons