Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Brexit, nog vier weken: wat is de impact van een ‘no deal’ op uw supply chain?

01/03/19

Één van de meest zichtbare aspecten van uw organisatie waarop Brexit impact zal hebben is zonder twijfel de supply chain. Tal van bedrijven hebben een zogenaamde "shock stock" opgebouwd om de supply chain risico’s te minimaliseren.  Logistieke dienstverleners bereiden noodscenario’s voor om ervoor te zorgen dat de goederenstromen in beweging blijven. In dit artikel bespreken wij de consequenties van een "no deal" Brexit voor supply chain vanuit een logistiek, supply chain management en een indirecte belastingen perspectief.

Logistieke en supply chain overwegingen

Met nog maar vier weken te gaan tot Brexit is het hoogst tijd om nader te kijken naar uw supply chain op de lijn EU en het Verenigd Koninkrijk. Veel bedrijven (en ook de Britse overheid) zijn bezig met het opbouwen van zogenaamde shock-stocks van niet-bederfelijke producten. Dit om te voorkomen dat klanten zonder voorraad komen te zitten in de periode direct na de daadwerkelijke Brexit. Afhankelijk van het type product en de omloopsnelheid van de producten kan deze strategie onmiddellijke verstoring voorkomen.

Voor de periode dat het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de EU, geschiedt de voorraadvorming op grond van EU-regels. Dit is relatief eenvoudig door de intracommunautaire BTW regelgeving. Het opbouwen van voorraden heeft wel degelijk gevolgen voor het werkkapitaal en verhoogt het risico van incourantheid. Dit is met name van belang in de detailhandel waar de marges vaak gering zijn. Bovendien wordt de opslagcapaciteit bij externe logistieke dienstverleners (‘’3PL’’) in de buurt van de havens aan beide zijden van het kanaal schaarser als gevolg van deze voorraadopbouw.

De meeste 3PL’s zijn goed voorbereid om vanuit een douaneperspectief hun klanten te ondersteunen zodra het Verenigd Koninkrijk niet langer een EU lidstaat is. In dit verband is de uitdaging niet zozeer het indienen van de douaneaangiften –dat zal elektronisch gebeuren- maar de extra kosten van het afzonderlijk declareren van elke zending. Indien consolidatie niet mogelijk is, komt bij iedere zending nog eens €5 tot €15 euro additionele kosten.

Een sector die hier direct de gevolgen van zal ondervinden is de e-commerce, omdat bij e-commerce standaard sprake is van kleine individuele zendingen om producten zo snel mogelijk bij individuele klanten te krijgen. Het consolideren van kleine zendingen in één grote zending kan de kosten verlagen maar dit zal leiden tot (commercieel niet wenselijke) langere levertijden voor consolidatie en deconsolidatie van leveringen.

Ook als uw producten bederfelijk zijn, uw bedrijf afhankelijk is van korte levertijden of just-in-time leveringen, zal een "no deal" Brexit een zeer uitdagend scenario zijn. Ondanks de mededeling van de Britse autoriteiten dat zij niet elke zending zullen inspecteren, zal naar verwachting er alsnog vertraging en congestie aan beide kanten van het Kanaal optreden. Het belang van noodmaatregelen moet niet worden onderschat aangezien luchtvracht vaak te duur zal zijn als alternatief.

Tot slot, in het geval dat uw eigen supply chain is veiliggesteld en niet zal worden beïnvloed of goed onder controle is, is het belangrijk om uw leveranciers niet te vergeten. Een "no deal" Brexit kan er namelijk voor zorgen dat u nog steeds zonder voorraad komt te zitten indien uw leverancier grensoverschrijdend actief is tussen de EU en het VK en zijn zaken niet goed geregeld heeft.

Indirecte belastingen

De indirecte belastingeffecten van Brexit op de supply chain zullen voornamelijk betrekking hebben op het terrein van de douane en veranderingen in het ERP-systeem. Met name in het geval van een "no deal" Brexit zal de handel op WTO-voorwaarden betekenen dat op de meeste producten douanerechten van toepassing zullen zijn. Deze rechten zullen van invloed zijn op de kostprijs van goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU worden ingevoerd of vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd. Dit betekent dat de bepaling van de douanewaarde relevant wordt. Het tijdig analyseren van de opbouw van deze waardebepalingen zal de compliance aan de nieuwe regels verbeteren en ervoor zorgen dat het juiste bedrag aan douanerechten wordt betaald. De regels van het land van oorsprong moeten ook in acht worden genomen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de voordelen van vrijhandelsovereenkomsten behouden blijven.

Tot slot, indien de juiste registraties nog niet hebben plaatsgevonden (bv. EORI- en btw-nummers), moet er nu actie worden ondernomen. Zonder deze registraties is het, ondanks alle voorbereidingen, een grote uitdaging om aan de regels te voldoen.

Vanuit btw-perspectief zullen in de gevallen waarin leveringen die voorheen in aanmerking kwamen voor het intracommunautaire handelskader, nu voor alle btw-gerelateerde aangelegenheden als uit- en invoer naar derde landen worden aangemerkt. Hoewel in de meeste gevallen een nultarief van toepassing zal zijn, moet aan de invoerzijde rekening worden gehouden met de btw-betalingen.  Indien er bij invoer geen uitstel van betaling van de btw of uitgestelde betaling van btw bij invoer beschikbaar is, zal er sprake zijn van een negatief cashflow-effect op het werkkapitaal. Dit vereist wijzigingen in de instellingen van het ERP-systeem van een bedrijf. Dit kan zelfs vereisen dat de supply chain in uw ERP-systeem in kaart moet worden gebracht, inclusief het opzetten en toewijzen van nieuwe fiscale codes. Dit alles om ervoor te zorgen dat de btw-regels correct worden toegepast.

Wat betekent dit voor u?

In het geval dat u nog niet bent ingegaan op mogelijke supply chain consequenties, raden wij u ten zeerste aan om direct actie te ondernemen. Ht is nog maar vier weken voordat het 29 maart is en de kans op een no deal scenario is reëel. In een no deal scenario wordt de supply chain in veel gevallen verstoord, tenzij de bovenstaande maatregelen tijdig en op de juiste wijze worden genomen.

De voorraadcapaciteit van 3PL's in het Verenigd Koninkrijk wordt met de dag schaarser, dus als uw bedrijf een "shock-stock" wil opbouwen is het verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Het is van belang om te onthouden dat zonder nieuwe overeenstemming tussen Brussel en Londen een "no deal" de standaard uitkomst zal zijn. Natuurlijk bestaat er de reële mogelijkheid dat de datum van Brexit alsnog wordt uitgesteld. Dit zou u wellicht een paar maanden extra de tijd geven om zich voor te bereiden. In beide gevallen is de tijd om te handelen echt aangebroken.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Jaap-Willem Bijsterbosch

Jaap-Willem Bijsterbosch

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 376 78 70

Jos Verstraten

Jos Verstraten

Senior Tax Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 329 63 07

Bart van Osch

Bart van Osch

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 395 10 13

Volg ons